Kompleksowa obsługa projektów

Doradztwo w zakresie doboru optymalnego programu wsparcia do indywidualnych potrzeb klienta, weryfikacja planowanego projektu pod kątem zgodności z wytycznymi do odpowiednich programów regionalnych i krajowych oraz dokumentacją konkursową, rekomendacja odpowiedniego rozwiązania wraz ze wskazaniem najbliższych naborów oraz szans na uzyskanie wsparcia.
Analiza potencjału oraz możliwości klienta w kontekście określonego naboru. Opracowanie, we współpracy z klientem, wniosku o dofinansowanie projektu oraz wszelkich niezbędnych załączników zgodnych z wymogami konkursu instytucji ogłaszającej konkurs (w tym np. biznesplanu, studium wykonalności inwestycji, harmonogramów, oświadczeń itp.)
Poszukiwanie partnerów krajowych oraz zagranicznych z określonego sektora w zależności od wymogów danego naboru. Sieciowanie i pośrednictwo w nawiązywaniu długotrwałych relacji biznesowych.
Pełnienie funkcji koordynatora projektu. Przygotowanie dokumentów wymaganych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu, przygotowywanie regulaminów i wzorów dokumentacji projektowej, rekrutacji do projektu, organizacja zaplanowanych form wsparcia zgodnie z opisem i harmonogramem, nadzór nad sprawozdawczością projektu (raporty finansowe, merytoryczne, sprawozdania z realizacji projektu), przygotowanie i realizacja postępowań zgodnie z zasadą konkurencyjności , weryfikacja wskaźników rezultatu i produktów określonych we wniosku, przygotowywanie pism do instytucji (w tym IP)oraz wyjaśnień dotyczących zmian wprowadzanych do projektu.
Nadzór nad płynnością finansową projektu, przygotowywanie wniosków o płatność (wniosków o transze finansowe, wniosków refundacyjnych), sporządzanie raportów finansowych, prawidłowe oznaczanie dokumentów księgowych, analiza odchyleń od wartości zadań.
Przeprowadzanie audytów projektów (merytorycznych i finansowych), wsparcie podczas czynności kontrolnych przeprowadzanych przez Instytucje. Pomoc w usunięciu uchybień i nieprawidłowości oraz wdrożeniu działań naprawczych i zapobiegawczych.

NASZE PROJEKTY

  W trakcie realizacji   ZrealizowaneNASZE DOŚWIADCZENIE

Świadczymy kompleksową obsługę projektów własnych, partnerskich, zleconych.

Podczas niemal 20. letniej działalności zrealizowaliśmy ponad 90 różnorodnych projektów na terenie Polski oraz m.in. Gruzji, Mołdawii, Ukrainy, Słowacji i Chorwacji, skierowanych do osób fizycznych, przedsiębiorstw i innych podmiotów.

zobacz więcej

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?
Zapraszamy do współpracy

Wyślij zapytanie
Zadzwoń

Stowarzyszenie B-4    |    ul. Zagłoby 7b    |    35-304 Rzeszów


NAPISZ DO NAS
e-mail: info@b4.org.pl

ZADZWOŃ
tel. (+48) 731 998 568

Polityka prywatności

CERTYFIKATY
Ośrodek Egzaminacyjny TGLS