Usługi
Wsparcie biznesu

Audyt i controlling

Audyty finansowe i merytoryczne firm i projektów finansowanych z zewnętrznych źródeł, przeprowadzanie analiz stanu przedsiębiorstwa i planów restrukturyzacji. Kontrole finansowe firm. Przygotowywanie raportów, studiów przypadków i procedur naprawczych.


Prawno-księgowo-administracyjna obsługa firm

Wsparcie w zakresie usług księgowych i prawnych (współpraca z biurem rachunkowym, biegłym rewidentem oraz biurem prawnym). Obsługa administracyjna firm: przygotowywanie pism urzędowych oraz do klientów i kontrahentów, gromadzenie i przechowywanie dokumentacji, archiwizacja.


Profesjonalne negocjacje

Profesjonalna asysta lub reprezentacja podczas negocjacji dotyczących: transakcji handlowych, inwestycji, zmian w strukturach korporacyjnych, rozwiązywania sporów sądowych i pozasądowych. Prowadzenie negocjacji na zlecenie obydwu stron sporu lub planowanej transakcji. Możliwość zawarcia ugody przed mediatorem.


Współpraca zagraniczna

Analiza potrzeb i możliwości podjęcia lub rozszerzenia działań na rynki zagraniczne (proces internacjonalizacji). Pomoc w wyszukiwaniu i doborze partnerów zagranicznych, nawiązywaniu kontaktów i negocjacji w zakresie warunków współpracy. Doradztwo w zakresie inwestycji zagranicznych. Pomoc w otwieraniu spółek i oddziałów za granicami Polski oraz pomoc dla inwestorów zagranicznych zainteresowanych inwestycjami w Polsce. Pomoc w uzyskiwaniu wsparcia dla oddziałów/spółek otwartych poza granicami RP.


Doradztwo biznesowe

Specjalistyczne doradztwo biznesowe, strategiczne i operacyjne, wsparcie inkubacji pomysłów i szacowanie ich wartości rynkowej. Doradztwo organizacyjne w zakresie poprawy efektywności przedsiębiorstwa, przepływu informacji i dokumentów, poziomu motywacji, wdrożeń systemów zarządzania jakością. Zarządzanie ryzykiem i wdrażanie zmian.


Usługi HR i PR

Zarządzanie zasobami ludzkimi, Doradztwo HR, działania wspierające tworzenie pozytywnego wizerunku pracodawcy na rynku (employer branding), przygotowywanie materiałów promocyjnych i współpraca z Agencjami PR.


Tworzenie strategii, biznes planów i raportów

Gromadzenie i analiza danych, przygotowywanie studiów wykonalności, planów rozwoju, strategii, biznesplanów, wniosków kredytowych, raportów, strategii w tym np. marketingowych, wdrożeniowych, rozwoju oraz innych dokumentów w zależności od potrzeb klienta.


Coaching i mentoring

Coaching indywidualny i grupowy dla menedżerów, kierowników zespołów oraz kluczowych pracowników w celu wzrostu efektywności działań, implementacji nowych rozwiązań, polepszeniu poziomu innowacyjności, poprawy umiejętności zarządzania. Mentoring w zakresie rozwijania kompetencji, realizacji ścieżki zawodowej oraz samorealizacji.


Tworzenie treści marketingowych

Określanie grup docelowych, analiza problemów i potrzeb potencjalnych odbiorców, tworzenie zawartości merytorycznej folderów, ulotek, magazynów, stron internetowych i innych materiałów promocyjnych. Pośrednictwo w organizacji druku, promocji i kolportażu materiałów promocyjnych.


Fundusz pożyczkowy

Wsparcie finansowe na preferencyjnych warunkach umożliwiające firmom: przejście do fazy ekspansji, wzrost konkurencyjności, zmniejszenie ryzyka działalności, podniesienie poziomu innowacyjności oraz zwiększenie efektywności ekonomicznej. Więcej na stronie Funduszu Pożyczkowego B-4.


Zacznijmy od rozmowy

Email kontaktowy

formularz kontaktowy

01

Kompleksowa obsługa projektów

02

Badania, rozwój i innowacje

03

Wsparcie dla biznesu