Opracowanie prototypu pojazdu półautonomicznego do niszczenia min bez niszczenia pojazdu, kr. PELIKAN

Projekt pn.: Opracowanie prototypu pojazdu półautonomicznego do niszczenia min bez niszczenia pojazdu, kr. PELIKAN

Źródła finansowania

Umowa nr DOB-BIO11/05/01/2020 – wykonanie i finansowanie projektów w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków budżetu państwa

Wartość projektu

12 364 053,00 PLN

Koszty finansowane przez NCBR

11 263 911,00 PLN

Okres realizacji projektu

17.12.2021 – 16.12.2024

Cel główny

Celem głównym jest opracowanie technologii niezbędnych do budowy pojazdu umożliwiającego bezzałogowe wykonywanie zadań obrony przeciwminowej OPM, a zwłaszcza umożliwienie niszczenia min, bez konieczności niszczenia pojazdu.

Opis projektu

W ramach projektu zostanie opracowany i przetestowany demonstrator technologii pojazdu umożliwiającego półautonomiczne działania w zakresie OPM przy jednoczesnym utrzymaniu przez pojazd pełnej zdolności operacyjnej po zniszczeniu celu. Zastosowanie współczesnych rozwiązań z zakresu konstrukcji – w tym modułowej budowy, nawigacji, technik rozpoznawania obiektów, technik magazynowania energii i napędu oraz technik niszczenia obiektów niebezpiecznych w środowisku podwodnym, pozwolą na poprawę zdolności bojowej konwencjonalnych sił OPM oraz spowodują jakościowy skok w realizacji ich zadań. Pojazd będzie składał się z dwóch głównych modułów funkcjonalnych: modułu powierzchniowego i modułu głębinowego. Moduł powierzchniowy będzie samodzielne podchodził w pobliże celu i przenosił w to miejsce moduł głębinowy oraz utrzymywał łączność z okrętem bazą i modułem głębinowym. Zadaniem modułu głębinowego będzie dokonanie akwizycji danych z rejonu działania oraz umieszczenie ładunku niszczącego cel.

Realizator projektu

Projekt realizowany przez Konsorcjum w składzie:

Lider Konsorcjum: Akademia Marynarki Wojennej

Konsorcjanci:

  • Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A.
  • Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
  • VORTEX Sp. z o. o.
  • Marine Tech S.A.
  • Stowarzyszenie B-4

Przejdź do kontaktu lub

umów się na konsultację