Centrum Badawczo-Rozwojowe

Centrum Badawczo – Rozwojowe (CBR) działa od 2019 r. i jest zlokalizowane w Krośnie, ul. Żwirki i Wigury 17.

 

Celem CBR jest udostępnianie na zasadach najmu infrastruktury B+R oraz wykonywanie zleconych prac badawczych. Infrastrukturę B+R stanowią stanowiska badawcze, sprzęt komputerowy i pomiarowy oraz oprogramowania. Stowarzyszenie B-4 zakłada udostępnianie w formie najmu stanowisk badawczych, sprzętu komputerowego i pomiarowego, a w przypadku oprogramowania wykonywanie zleconych prac badawczych.

Nazwa infrastruktury B+R

Parametry/funkcjonalności

Rejestrator parametrów elektrycznego zespołu napędowego

 • Pomiar prądu: od 0 – 150A, rozdzielczość: 0,1A;
 • Zakres pomiaru napięcia: 5 – 120V;
 • Zakres pomiaru prędkości obrotowej silnika: 100 – 35000RPM;
 • Pomiar temperatury w zakresie -15 – +2200C;
 • Pomiar prędkości wznoszenia/opadania z dokładnością 0,1m/s;
 • Pomiar prędkości lotu za pomocą modułu GPS;
 • Sterowanie, programowanie i akwizycja danych: komputerowe.

Stanowisko pomiarowe do badań źródeł zasilania

 • Zakres badanych parametrów: prąd 0 – 200A (min. 2 kanały), napięcie 6 – 350V (min. 12 kanałów), temperatura 0 – 1200C (min. 5 kanałów).
 • Rozdzielczość pomiaru nie gorsza niż 0,1A, 0,1V, 0,10C;
 • Sztuczne obciążenie o mocy regulowanej w zakresie od 600W do 25kW i parametrach napięciowo-prądowych;
 • Sterowanie i akwizycja danych: komputerowe;
 • Rejestracja prądu, napięcia, temperatury w funkcji czasu;
 • Rozdzielczość minimalna próbkowania mierzonych parametrów: 1 próbka na sekundę.

Hamownia do badań charakterystyk elektrycznych i mechanicznych silników elektrycznych

 • Zakres mocy badanych silników: 1 – 25kW;
 • Zakres obrotów badanych silników: 100 – 10 000 obr/min,
 • Zakres pomiarowy prądu zasilania badanych silników: 0,5 – 250A;
 • Zakres pomiarowy napięcia zasilania badanych silników: 10 – 360V;
 • Rozdzielczość pomiaru napięcia: 0,1V;
 • Rozdzielczość pomiaru prądu: 0,1A;
 • Błąd pomiaru napięcia mniejszy niż 0,1V;
 • Błąd pomiaru prądu mniejszy niż 0,1A;
 • Sterowanie i akwizycja danych: komputerowe.

Pełen wykaz jest dostępny do pobrania.