Usługi
Badania, rozwój i innowacje

Nowy produkt B-4 – Bezzałogowy Aparat Latający JM-01

Zachęcamy do zapoznania się z nowym produktem Stowarzyszenia B-4, będącego wynikiem zakończonych badań przemysłowych i prac rozwojowych. Prezentujemy Bezzałogowy Aparat Latający JM-01/Gyrodyne UAV JM-01 przeznaczony do wykonywania misji inspekcji infrastruktury liniowej i punktowo-liniowej takiej jak napowietrzne linie energetyczne, linie kolejowe, rurociągi, farmy wiatrowe itp.

Więcej szczegółów w ofercie. POBIERZ

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu:
cbr@b4.org.pl; info@b4.org.pl
tel. +48 739 219 785


Realizacja zleconych prac badawczo-rozwojowych

Wykonywanie specjalistycznych badań i testów z zakresu aerodynamiki/hydrodynamiki oraz mechaniki płynów (w tym obliczenia z wykorzystaniem metod CFD), aerodynamiki eksperymentalnej (w tym badania modelowe, badania w locie), wytrzymałości materiałów i konstrukcji (przy użyciu oprogramowania MES). Wykonywanie i badania charakterystyk użytkowych prototypów urządzeń oraz ich elementów.


Doradztwo proinnowacyjne

Szeroki pakiet usług proinnowacyjnych, mających na celu podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw. Audyty innowacyjności tj. ocena potencjału i potrzeb klienta w zakresie możliwości i zakresu wdrożenia nowego lub istotnie ulepszonego produktu bądź usługi. Doradztwo we wdrożeniu Innowacji. Doradztwo z zakresie pozyskiwania finansowania na rozwój innowacyjnych rozwiązań.


Komercjalizacja badań, pomysłów i wynalazków

Przeprowadzanie procesów zmierzających do ukształtowania nowego produktu, szacowanie i minimalizacja ryzyka rynkowego oraz ocena szans rynkowych przedsięwzięcia i zysku. Analizy rynków i grup docelowych, wsparcie we wprowadzeniu produktu na rynek krajowy i zagraniczny. Doradztwo w zakresie ochrony wartości intelektualnej i praw do korzystania z produktu i know-how.


Udostępnienie infrastruktury badawczo-rozwojowej

Pośrednictwo w zakresie usług technologicznych oraz B&R, udostępnianie infrastruktury B&R głównie w zakresie lotnictwa ultralekkiego, dostęp do specjalistów z branży, pośrednictwo w nawiązywaniu kontaktów. Udostępnienie parku maszynowego członkom klastra Lotnictwa Lekkiego i Ultralekkiego.


Pozyskiwanie funduszy na badania i rozwój

Tworzenie wniosków i aplikacji na granty badawczo-rozwojowe, pośrednictwo w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy sektorem biznesowym a jednostkami naukowo-badawczymi, klastrami i instytucjami otoczenia biznesu.


 

Zacznijmy od rozmowy

Email kontaktowy

formularz kontaktowy

01

Kompleksowa obsługa projektów

02

Badania, rozwój i innowacje

03

Wsparcie dla biznesu