Oferta CBR

CBR B4 oferuje usługi obliczeń przepływowych CFD i wytrzymałościowych FEM

Symulacje przypływowe z wykorzystaniem narzędzi obliczeniowej mechaniki płynów CFD (ang. computational fluid dynamics) oraz wytrzymałościowe metodą elementów skończonych FEM (ang. finite element method) w dzisiejszych czasach stanowią nieodzowny element procesu projektowania nowych konstrukcji, urządzeń i produktów. Włączenie symulacji w proces projektowania  produktu pozwala nie tylko przyspieszyć czas niezbędny na jego opracowanie, ale również wydatnie zmniejszyć koszty z tym związane. 

Symulacje przepływowe oraz wytrzymałościowe wykonywane są przy użyciu pakietu Ansys. 

Symulacje przepływowe CFD:

Stowarzyszanie B4 specjalizuje się w projektowaniu oraz obliczeniach pędników wodnych (śruby, śruby obudowane) oraz analizach aerodynamicznych (projektowanie bezzałogowych aparatów latających, obliczenia aerodynamiki zewnętrznej). Wykonujemy również typowe obliczenia:

  • przepływy zewnętrzne oraz wewnętrzne (obliczenia charakterystyk, osiągów urządzeń na podstawie dostarczonej geometrii)
  • obliczenia wymiany ciepła 
  • optymalizacja przepływowa urządzeń 

Rys. 1. Rozkład ciśnienia na powierzchni pędnika wodnego-śruby obudowanej.

Symulacje wytrzymałościowe FEM (MES): 

Wykonujemy  obliczenia wytrzymałościowe metodą elementów skończonych (MES) podzespołów oraz całych konstrukcji. Celem obliczeń jest sprawdzenie czy projekt dostarczony przez klienta spełnia założone wymagania wytrzymałościowe, sztywnościowe oraz inne. Symulacje przeprowadzamy zarówno dla materiałów klasycznych jak i kompozytów. Analizy MES możemy uzupełnić o badania próbek materiałów, gotowych podzespołów oraz urządzeń na uniwersalnej maszynie wytrzymałościowej. 

  • Badania wytrzymałościowe podzespołów oraz całych urządzeń (konstrukcji) na podstawie dokumentacji dostarczonej przez klienta 
  • Optymalizacja wytrzymałościowa konstrukcji 
Rys. 2. Odkształcenie elementów konstrukcji poddanej ściskaniu.

Skanowanie 3D

Skanowanie 3D pozwala na odtworzenie kształtu rzeczywistego obiektu do postaci siatki STL lub dzięki narzędziom inżynierii odwrotnej do modelu CAD. Usługa skanowanie wykonywana jest przy użyciu wysokiej jakości skanera Creaform Handy Scan 700.

  • Skanowanie obiektów 3D, którego wynikiem jest siatka STL
  • Przetwarzanie skanów 3D (STL) na modele CAF-inżynieria odwrotna

Rys. 3. Proces skanowania skanerem Creaform Handy Scan 700

Badania na uniwersalnej maszynie wytrzymałościowej

  • Badania rozciągania oraz ściskania próbek
  • Badania zginania próbek 
  • Badania wytrzymałosci pasów i uprzęży 

Badania wykonywane są na uniwersalnej maszynie wytrzymałościowej INSPECT TABLE 50 o sile maksymalnej 50 kN wyposażonej w dodatkowy czujnik siły o zakresie do 100N, ekstensometr, uchwyty do próby jednoosiowego rozciągania i ściskania, trójpunktowego zginania, oraz badań pasów.

Rys. 4. Próba rozciągania próbki na uniwersalnej maszynie wytrzymałościowej.

Przejdź do kontaktu lub

umów się na konsultację