2017-09-13

Stowarzyszenie B-4 rozpoczyna współpracę z Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni

Porozumienie między Stowarzyszeniem B-4 a Akademią Marynarki Wojennej podpisane zostało przez Rektora – Komendanta AMW – komandora prof. dr. hab. Tomasza Szubrychta 06.09.2017 podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Celem zawartej umowy o współpracy jest wykorzystanie potencjału, pozycji, doświadczeń oraz dorobku B-4 oraz AMW do realizacji projektów badawczych dotyczących innowacyjnych technologii. Strony porozumienia zadeklarowały współpracę w zakresie realizacji wspólnych badań naukowych i prac rozwojowych a także kooperację w obszarze komercjalizacji zrealizowanych wspólnie projektów badawczych.

zobacz więcej »

 

2017-07-28

Rozpoczęcie rekrutacji do projektu "Skutecznie i profesjonalnie - przedsiębiorstwa społeczne w zamówieniach publicznych"

Z przyjemnością ogłaszamy, że rozpoczynamy rekrutację do projektu pn. „Skutecznie i profesjonalnie – przedsiębiorstwa społeczne w zamówieniach publicznych” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020!

Projekt realizowany jest na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.9 Rozwój ekonomii społecznej.

Okres realizacji projektu: 01.06.2017 r. – 31.05.2018 r.

Celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu zamówień publicznych pracowników/nic przedsiębiorstw społecznych mających siedzibę na terenie województw: lubelskiego, podkarpackiego i podlaskiego, pozwalające na skuteczne ubieganie się o zlecenia w ramach procedur zamówień publicznych.

Projekt przeznaczony jest dla osób, które są pracownikami przedsiębiorstwa społecznego* zarejestrowanego i prowadzącego działalność na terenie jednego z województw: lubelskiego, podkarpackiego lub podlaskiego, i spełniają poniższe warunki:

  • zamieszkują, zgodnie z KC, na terenie jednego z województw wskazanych powyżej, oraz
  • są członkami kadry zarządzającej lub zajmują samodzielne stanowiska ds. zamówień publicznych, lub posiadają w zakresie czynności zadania związane z obsługą zamówień publicznych i składania ofert w odpowiedzi na ogłoszone postępowania.

Zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych wszystkie spółdzielnie socjalne oraz inne przedsiębiorstwa społeczne z województwa podkarpackiego, chętne do wzięcia udziału w szkoleniach z zakresu zamówień publicznych.

zobacz więcej »

 

2017-07-27

B-4 tworzy Centrum Badawczo-Rozwojowe Innowacyjnych Technologii Lotniczych

Miło nam powiadomić, że Stowarzyszenie B-4 uzyskało dofinansowanie na projekt dotyczący utworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego Innowacyjnych Technologii.

W ramach projektu planowany jest m.in. zakup niezbędnej z punktu widzenia zdiagnozowanych potrzeb firm technologicznych infrastruktury badawczo-rozwojowej, stanowiącej uzupełnienie posiadanych przez Stowarzyszenie B-4 zasobów zlokalizowanych w hali badawczo-produkcyjnej w Krośnie. Zakupiona w ramach projektu infrastruktura B+R będzie wykorzystywana przez przedsiębiorstwa zrzeszone w ramach Podkarpackiego Powiązania Kooperacyjnego Klastra Lotnictwa Lekkiego i Ultralekkiego, jak i pozostałe przedsiębiorstwa działające w branży lotniczej na terenie województwa podkarpackiego.

Powstanie tego typu jednostki wpłynie korzystnie na rozwój infrastruktury otoczenia biznesu ukierunkowanej na świadczenie usług B+R dla przedsiębiorstw.

zobacz więcej »

 

Podkarpackie
Powiązanie
Kooperacyjne

zobacz więcej
Wschodnia Sieć
Aniołów
Biznesu

zobacz więcej
Podkarpacka
Platforma
Technologiczna

zobacz więcej
Biuro
coworkingowe


zobacz więcej
Katalog
szkoleń B4


zobacz więcej
Rekrutacja
i selekcja


zobacz więcej

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?
Zapraszamy do współpracy

Wyślij zapytanie
Zadzwoń

Stowarzyszenie B-4    |    ul. Zagłoby 7b    |    35-304 Rzeszów


NAPISZ DO NAS
e-mail: info@b4.org.pl

ZADZWOŃ
tel. (+48) 731 998 568

CERTYFIKATY
Ośrodek Egzaminacyjny TGLS