Opracowanie prototypu pojazdu półautonomicznego do niszczenia min bez niszczenia pojazdu, kr. PELIKAN

Projekt pn.: Opracowanie prototypu pojazdu półautonomicznego do niszczenia min bez niszczenia pojazdu, kr. PELIKAN

Umowa nr DOB-BIO11/05/01/2020 o wykonanie i finansowanie projektu w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa

 Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków budżetu państwa

Wartość projektu: 12 364 053,00 PLN

Koszty finansowane przez NCBR: 11 263 911,00 PLN

Okres realizacji projektu: 17.12.2021 – 16.12.2024

Celem głównym projektu jest opracowanie technologii niezbędnych do budowy pojazdu umożliwiającego bezzałogowe wykonywanie zadań obrony przeciwminowej OPM, a zwłaszcza umożliwienie niszczenia min, bez konieczności niszczenia pojazdu.

Opis projektu:

W ramach projektu zostanie opracowany i przetestowany demonstrator technologii pojazdu umożliwiającego półautonomiczne działania w zakresie OPM przy jednoczesnym utrzymaniu przez pojazd pełnej zdolności operacyjnej po zniszczeniu celu. Zastosowanie współczesnych rozwiązań z zakresu konstrukcji – w tym modułowej budowy, nawigacji, technik rozpoznawania obiektów, technik magazynowania energii i napędu oraz technik niszczenia obiektów niebezpiecznych w środowisku podwodnym, pozwolą na poprawę zdolności bojowej konwencjonalnych sił OPM oraz spowodują jakościowy skok w realizacji ich zadań. Pojazd będzie składał się z dwóch głównych modułów funkcjonalnych: modułu powierzchniowego i modułu głębinowego. Moduł powierzchniowy będzie samodzielnie podchodził w pobliże celu i przenosił w to miejsce moduł głębinowy oraz utrzymywał łączność z okrętem bazą i modułem głębinowym. Zadaniem modułu głębinowego będzie dokonanie akwizycji danych z rejonu działania oraz umieszczenie ładunku niszczącego cel.

Projekt realizowany przez Konsorcjum w składzie:

Lider Konsorcjum: Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

Konsorcjanci:

– Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A.

– Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia

– VORTEX Sp. z o. o.

– Marine Tech S.A.

– Stowarzyszenie B-4

Przejdź do kontaktu lub

umów się na konsultację