Projekty zrealizowane

NASZE PROJEKTY

  W trakcie realizacji   Zrealizowane
_

BUDOWAĆ RAZEM

Źródło finansowania: Fundacja Stefana Batorego
Okres realizacji: 01.01.2000 r. - 30.06.2000 r.
Dla kogo: organizacje pozarządowe.
Cel projektu: integracja organizacji pozarządowych z terenu województwa podkarpackiego. Informowanie, kształtowanie oraz upowszechnianie informacji na temat organizacji pozarządowych działających na terenie województwa podkarpackiego.
Rezultaty: wydanie informatora na temat organizacji w województwie podkarpackim.

_ INICJATYWY LOKALNE

Źródło finansowania: Program PHARE - Lien (makroprojekt).
Okres realizacji: 04.08.1998 r. – 04.02.2000 r.
Cel projektu:
1. wzmacnianie integracji społecznej i procesu animowania rozwoju lokalnego,
2. rozwój strategii włączania młodzieży, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w życie społeczne i zawodowe,
3. wzmacnianie pozycji lokalnych organizacji poprzez przekazanie umiejętności praktycznych w zakresie współdziałania i tworzenia sieci informacyjnych oraz strategii promocyjnych.

Czytaj więcej

_

POLEPSZENIE WARUNKÓW ŻYCIA RODZIN Z MARGINESU SPOŁECZNEGO

Źródło finansowania: Program PHARE - Lien (makroprojekt).
Okres realizacji: 08.10.1995 r. – 31.07.1997 r.
Dla kogo: mieszkańcy Osiedla Baranówka w Rzeszowie.
Cel projektu: integracja i aktywizacja środowiska lokalnego.
Rezultaty: Realizacja tego Programu została wysoko oceniona przez CEV - instytucję koordynującą programy PHARE-Lien z siedzibą w Brukseli. Zaliczono go do jednego z 15 najlepszych projektów /spośród 108/. Rezultatem projektu jest Centrum Wsparcia, które powstało w celu pomocy mieszkańcom Baranówki IV, z którego usług skorzystało 2517 osób. Najwięcej, bo 31,7 skorzystało z doradztwa w sprawach zdrowotnych. Na drugim miejscu uplasowały się usługi psychologiczne, a na trzecim doradztwo prawne.

Czytaj więcej

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?
Zapraszamy do współpracy

Wyślij zapytanie
Zadzwoń

Stowarzyszenie B-4    |    ul. Zagłoby 7b    |    35-304 Rzeszów


NAPISZ DO NAS
e-mail: info@b4.org.pl

ZADZWOŃ
tel. (+48) 731 998 568

CERTYFIKATY
Ośrodek Egzaminacyjny TGLS