_ DRZWI DO SUKCESU

Źródła finansowania: Działanie 6.1 „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Poddziałanie 6.1.1. „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji: 02.06.2008 r. – 29.05.2009 r.
Dla kogo: osoby niepełnosprawne o lekkim i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, samotne matki, osoby po 45 roku życia – pozostający bez zatrudnienia z województwa lubelskiego.
Cel projektu: wsparcie Uczestników Projektu poprzez identyfikację ich potrzeb zawodowych w IPD, warsztaty z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy, wsparcie psychologiczno - doradcze, pośrednictwo pracy, staże zawodowe, szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe oraz działania wspierające wolontariat, jako etap przygotowujący do podjęcia pracy.
Rezultaty: przeprowadzono 120 godz. warsztatów psychologicznych dla 60 uczestników, 144 godz. warsztatów aktywizacji zawodowej, 300 godz. indywidualnego doradztwa zawodowego, 80 godzin szkolenia komputerowego; 10 osób nabyło praktyczne umiejętności zawodowe poprzez uczestnictwo w stażach zawodowych.

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?
Zapraszamy do współpracy

Wyślij zapytanie
Zadzwoń

Stowarzyszenie B-4    |    ul. Zagłoby 7b    |    35-304 Rzeszów


NAPISZ DO NAS
e-mail: info@b4.org.pl

ZADZWOŃ
tel. (+48) 731 998 568

Polityka prywatności

CERTYFIKATY
Ośrodek Egzaminacyjny TGLS