_ LIKWIDACJA BIAŁYCH PLAM PROJEKTOWYCH W ZAKRESIE INICJATYW LOKALNYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM

Źródło finansowania: Samorząd Województwa Małopolskiego przy współpracy ze Stowarzyszeniem B-4.
Okres realizacji: 13.03.2009 r. – 07.04.2009 r.
Dla kogo: mieszkańcy powiatów województwa małopolskiego: dąbrowskiego, tarnowskiego, proszowickiego, nowosądeckiego, gorlickiego, nowatorskiego, bocheńskiego, miechowskiego, limanowskiego i tatrzańskiego.
Cel projektu: wyłonienie lokalnych liderów oraz zmniejszenie liczby obszarów, na których nie powstał ani jeden lub znikoma liczba projektów.
Rezultaty: przeprowadzono szkolenia, w trakcie których uczestnicy mogli nabyć umiejętności pisania projektów oraz samodzielnego przygotowania i opracowywania wniosków o ich dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego (szkolenia przeprowadzane były przez Stowarzyszenie B-4). Łącznie zrealizowano 400 godzin szkoleń, w których wzięły udział 133 osoby będące przedstawicielami potencjalnych wnioskodawców z Działania 6.3, Działania 7.3 i Działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W trakcie szkoleń opracowano 34 wnioski o dofinansowanie oraz zainicjowano 17 partnerstw.

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?
Zapraszamy do współpracy

Wyślij zapytanie
Zadzwoń

Stowarzyszenie B-4    |    ul. Zagłoby 7b    |    35-304 Rzeszów


NAPISZ DO NAS
e-mail: info@b4.org.pl

ZADZWOŃ
tel. (+48) 731 998 568

Polityka prywatności

CERTYFIKATY
Ośrodek Egzaminacyjny TGLS