_ EUROPE DIRECT - RZESZÓW

www.europedirect-rzeszow.pl

Źródło finansowania: Komisja Europejska oraz środki własne Stowarzyszenia B-4.
Okres realizacji: 01.01.2009 r. – 31.12.2010 r.
Cel projektu: ułatwienie dostępu do informacji na temat wszystkich dziedzin działalności Unii Europejskiej, a w szczególności na temat wpływu tych działań na życie codzienne obywateli.
Rezultaty: dzięki działalności Punktu Europe Direct mieszkańcy Rzeszowa i okolic mieli zwiększony dostęp do pewnych i sprawdzonych informacji, które pozwoliły w pełni wykorzystać szansę, jaką daje Polsce członkostwo w UE; młodzieży i środowisku oświatowemu przybliżono charakterystykę działań i programów unijnych kierowanych do tej grupy odbiorców. W ramach projektu zwiększono poziom wiedzy wśród osób bezrobotnych na temat możliwości zakładania i rozwijania własnej firmy z wykorzystaniem środków unijnych, zwiększono poziom wiedzy wśród ogółu mieszkańców na temat funkcjonowania Unii Europejskiej. Przygotowano i opublikowano łącznie 12 newseletterów informacyjnych, które rozesłano do ponad 100 odbiorców. W ramach projektu w 2010r. przeprowadzono również następujące szkolenia: 4 tury szkoleń dla 60 nauczycieli nt. „Jak uczyć o Europie"; 8 wykładów otwartych o tematyce unijnej; 4 tury szkoleń „Własna firma - większa szansa na rynku pracy", w których uczestniczyło 61 bezrobotnych, łącznie 24 godziny szkoleń; 24 lekcje europejskie - łącznie 36 godzin; 4 tury szkoleń „Fundusze strukturalne dla polskich przedsiębiorstw w latach 2007-2013" dla 67 przedsiębiorców, łącznie 24 godziny szkoleń; 2 tury szkoleń „Fundusze strukturalne dla polskich przedsiębiorstw w latach 2007-2013" dla pracowników JST, łącznie 16 godzin szkoleń.

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?
Zapraszamy do współpracy

Wyślij zapytanie
Zadzwoń

Stowarzyszenie B-4    |    ul. Zagłoby 7b    |    35-304 Rzeszów


NAPISZ DO NAS
e-mail: info@b4.org.pl

ZADZWOŃ
tel. (+48) 731 998 568

Polityka prywatności

CERTYFIKATY
Ośrodek Egzaminacyjny TGLS