_ AKTYWNY RODZIC - SZCZĘŚLIWE DZIECKO

Źródło finansowania:Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1­.5. Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji:01.01.2013 r. – 31.12.2014 r.
Dla kogo:40 osób (35K, 5M) zamierzających podjąć pracę po przerwie związanej z urodzeniem dziecka i/lub wychowaniem dzieci z terenu Rzeszowa i gmin sąsiadujących z Rzeszowem (powiat rzeszowski ziemski). Zakłada się, że będą to os. w wieku 21-40 lat, większość przed podjęciem zatrudnienia będzie przebywać na urlopach macierzyńskich/wychowawczych czyli formalnie posiadają status osoby zatrudnionej (70%), pozostałe osoby to os. bezrobotne 15% i nieaktywne zawodowo 15%.
Cel projektu:ułatwienie godzenia życia zawodowego i rodzinnego 40 osobom z terenu woj. podkarpackiego, podejmujących pracę po przerwie związanej z urodzeniem dziecka i/lub wychowaniem dzieci poprzez zwiększenie dostępności opieki nad dziećmi tj. zapewnienie fachowej opieki nad dziećmi w wieku od 6 miesięcy do 3 lat przez 20 miesięcy tj. do 31.12.2014 r., utworzenie i wyposażenie nowego żłobka w Rzeszowie do 06.05.2013 r. i zapewnienie funkcjonowania nowoutworzonego żłobka do 31.12.2014 r.
Rezultaty:45 osób objęto wsparciem w zakresie zapewnienia opieki nad dzieckiem/dziećmi; 40 osób (34K, 6M) zakończyło udział w projekcie, w tym 40 osób (35K, 5M) które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka, utworzono 1 żłobek z 27 miejscami dla dzieci w wieku od 6 miesięcy do 3 lat, łącznie w ramach projektu 48 dzieci (16 dziewczynek, 32 chłopców) zostało objętych opieką w żłobku.

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?
Zapraszamy do współpracy

Wyślij zapytanie
Zadzwoń

Stowarzyszenie B-4    |    ul. Zagłoby 7b    |    35-304 Rzeszów


NAPISZ DO NAS
e-mail: info@b4.org.pl

ZADZWOŃ
tel. (+48) 731 998 568

Polityka prywatności

CERTYFIKATY
Ośrodek Egzaminacyjny TGLS