_ UPOWSZECHNIANIE I PROMOCJA IDEI MENTORINGU W BIZNESIE NA LUBELSZCZYŹNIE I PODKARPACIU

www.mentoringwbiznesie.pl

Źródła finansowania: Działanie 2.2 „Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr”, Poddziałanie 2.2.1. „Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji: 01.06.2011 r. – 30.11.2012 r.
Dla kogo: Osoby z woj. lubelskiego i podkarpackiego w tym: przedsiębiorcy MMŚP, młodzi przedsiębiorcy na etapie start-up, osoby zainteresowane podjęciem działalności gospodarczej, przedsiębiorcze kobiety. Pośrednio przedstawiciele IOB, pracownicy NGO działający na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, kadra zarządzająca i pracownicy przedsiębiorstw, przedstawiciele administracji samorządowej.
Cel projektu: Upowszechnienie i udostępnienie mentoringu jako instrumentu wsparcia przedsiębiorczości w regionach lubelskim i podkarpackim.
Rezultaty: 18 uczestników projektu otrzymało wsparcie w zakresie mentoringu grupowego, 9 uczestników projektu otrzymało wsparcie w zakresie mentoringu indywidualnego, zorganizowano 6 otwartych spotkań informacyjnych, wśród 60 instytucji z terenu województwa podkarpackiego rozpowszechniono publikację pod tytułem: „Mentoring? To takie proste! Raport Dobrych Praktyk z realizacji projektu Upowszechnienie i promocja idei mentoringu w biznesie na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu”,  przeprowadzono kampanię promującą ideę mentoringu w biznesie w podkarpackich mediach.

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?
Zapraszamy do współpracy

Wyślij zapytanie
Zadzwoń

Stowarzyszenie B-4    |    ul. Zagłoby 7b    |    35-304 Rzeszów


NAPISZ DO NAS
e-mail: info@b4.org.pl

ZADZWOŃ
tel. (+48) 731 998 568

Polityka prywatności

CERTYFIKATY
Ośrodek Egzaminacyjny TGLS