_ SAMODZIELNIE W PRZYSZŁOŚĆ

Źródło finansowania: Działanie 1.5 „Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka” Sektorowego Programu Operacyjnego w ramach Rozwoju Zasobów Ludzkich.
Okres realizacji: 01.09.2005 r. – 30.09.2006 r.
Dla kogo: osoby w wieku 15 – 24 wychowujące się w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych z terenu woj. podkarpackiego.
Cel projektu: przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego wśród usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.
Rezultaty: przeprowadzono zajęcia w 15 placówkach opiekuńczo-wychowawczych, podczas których zrealizowano: 480 godzin szkoleń dla 157 osób z zakresu profilaktyki uzależnień, zagadnień prawnych związanych z usamodzielnianiem się oraz aktywizacji zawodowej; 240 godzin warsztatów dla 157 osób z zakresu komunikacji interpersonalnej, treningu radzenia sobie ze stresem, zarządzania własnym czasem, wzmacniania poczucia własnej wartości, diagnozowania własnych potencjałów i ograniczeń, samooceny preferencji zawodowych; 300 godzin indywidualnego poradnictwa psychologicznego. Poradnictwo dotyczyło w szczególności opracowania planu aktywności zawodowej i życiowej, analizy planów edukacyjnych, wzmocnienia poczucia własnej wartości, omówienia możliwości korzystania z pomocy instytucji wspierających.

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?
Zapraszamy do współpracy

Wyślij zapytanie
Zadzwoń

Stowarzyszenie B-4    |    ul. Zagłoby 7b    |    35-304 Rzeszów


NAPISZ DO NAS
e-mail: info@b4.org.pl

ZADZWOŃ
tel. (+48) 731 998 568

Polityka prywatności

CERTYFIKATY
Ośrodek Egzaminacyjny TGLS