_ CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

Źródła finansowania: Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej", Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji: 01.04.2011 r. – 31.03.2013 r.
Dla kogo: 60 osób niepełnosprawnych (35 kobiet i 25 mężczyzn) w wieku produkcyjnym: 15-64 lata, niezatrudnionych, zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie powiatu gorlickiego (30 os.) oraz powiatu dąbrowskiego (30 os.) – tereny wiejskie i miasta do 30 tyś. mieszkańców WM.
Cel projektu: wzrost aktywności zawodowej i społecznej 60 osób niepełnosprawnych (35K, 25M), zamieszkałych na terenie powiatu gorlickiego i dąbrowskiego do III 2013 poprzez kompleksowe wsparcie doradczo-szkoleniowe oraz staże zawodowe.
Rezultaty: 60 os. (35K, 25M) zakończyło udział w projekcie, uczestnikom udzielono pomocy prawnej i psychologicznej: 58 osobom – pomocy psychologicznej (400,5 godzin) i 50 osobom – pomocy prawnej (258 godzin); przeprowadzono 300 godzin doradztwa zawodowego dla 59 uczestników projektu; 57 os. podniosło kwalifikacje zawodowe przez udział w szkoleniach wg potrzeb; 40 os. podniosło umiejętności z zakresu obsługi komputera; przeprowadzono 200 godzin indywidualnych konsultacji informatycznych; 35 os. zdobyło praktyczne umiejętności zawodowe przez udział w stażach zawodowych (20 osób uczestniczyło w stażach 6-miesięcznych; 15 osób – w stażach 3 miesięcznych).

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?
Zapraszamy do współpracy

Wyślij zapytanie
Zadzwoń

Stowarzyszenie B-4    |    ul. Zagłoby 7b    |    35-304 Rzeszów


NAPISZ DO NAS
e-mail: info@b4.org.pl

ZADZWOŃ
tel. (+48) 731 998 568

Polityka prywatności

CERTYFIKATY
Ośrodek Egzaminacyjny TGLS