_ EKOLOGICZNE, PNEUMATYCZNE SYSTEMY NAPĘDOWE W LOTNICTWIE ULTRALEKKIM

www.klasterlotniczy.pl

Okres realizacji:

W okresie od 01.01.2011 r. do 30.09.2013 r. Stowarzyszenie B-4 realizowało projekt dla Podkarpackiego Powiązania Kooperacyjnego ?Ekologiczne, pneumatyczne systemy napędowe w lotnictwie ultralekkim?.

Źródła finansowania:Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet V Dyfuzja innowacji, Działanie 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym.
Dla kogo:przedsiębiorstwa działające w ramach Podkarpackiego Powiązania Kooperacyjnego.
Cel projektu:Wsparcie rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw działających w porozumieniu (klastrze), w branży lotniczej, okołolotniczej i powiązań między nimi, poprzez: zakup infrastruktury badawczo-rozwojowej i przemysłowej wraz z niezbędnym parkiem maszynowym, budowę hali do celów badawczo-rozwojowych i przemysłowych, wzmocnienie powiązań między tymi przedsiębiorstwami a sferą nauki.
Kwota dofinansowania:  9 911 600,00  zł

Rezultaty: 

W ramach projektu wybudowano halę do celów badawczo-rozwojowych i przemysłowych wraz z pomieszczeniami socjalno-biurowymi oraz dokonano zakupu infrastruktury badawczo-rozwojowej i przemysłowej wraz z niezbędnym parkiem maszynowym. Zostały opracowane i zostaną wdrożone do produkcji i sprzedaży produkty z zakresu przemysłu lotniczego, umożliwiające wzrost konkurencyjności w branży lotniczej zarówno członkom Podkarpackiego Powiązania Kooperacyjnego, którego koordynatorem jest Stowarzyszenie B-4, jak również przedsiębiorstwom pozostającym poza PPK, ale działającym w branży lotniczej w województwie podkarpackim.

Produkty wytworzone w ramach projektu to:

 • silniki pneumatyczne o roboczym oznaczeniu pneo;
 • motoszybowiec z pneumatycznym silnikiem pneo;
 • pojazd lotniskowy do transportu i tankowania motoszybowców;
 • ekologiczne systemy zasilania pneo;
 • system doładowywania pneo w trakcie lotu;
 • zbiorniki na sprężone powietrze.

Osiągnięte rezultaty to m. in.:

 • 21 przedsiębiorstw zaangażowanych w realizację projektu;
 • 14 wdrożonych technologii;
 • 3 zarejestrowane wzory przemysłowe (wspólnotowe)- silnik PNEO, pojazd lotniskowy, motoszybowiec;
 • 107 produktów i półproduktów wytworzonych w ramach projektu;
 • zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych za ponad 9 mln PLN.

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?
Zapraszamy do współpracy

Wyślij zapytanie
Zadzwoń

Stowarzyszenie B-4    |    ul. Zagłoby 7b    |    35-304 Rzeszów


NAPISZ DO NAS
e-mail: info@b4.org.pl

ZADZWOŃ
tel. (+48) 731 998 568

Polityka prywatności

CERTYFIKATY
Ośrodek Egzaminacyjny TGLS