_ WSPÓLNY SZLAK - PROJEKT NA RZECZ INTEGRACJI WIEJSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Źródło finansowania: Działanie 5.4 „Rozwój potencjału trzeciego sektora”, Poddziałanie 5.4.2. „Rozwój dialogu obywatelskiego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji: 01.09.2008 r. – 28.02.2010 r.
Dla kogo: organizacje pozarządowe z terenów wiejskich woj. podkarpackiego działające na rzecz turystyki i agroturystyki oraz członkowie, pracownicy i wolontariusze działający na rzecz wymienionych organizacji.
Cel projektu: rozwój potencjału III sektora w woj. podkarpackim poprzez utworzenie sieci współpracy 45 NGO z terenów wiejskich działających w obszarze turystyki i agroturystyki, rozwoju lokalnego, promocji regionu, rozwoju i wsparcia lokalnych tradycji kulturowych.
Rezultaty: w projekcie wzięło udział 45 NGO oraz 201 osób będących pracownikami i wolontariuszami NGO; 75 osób zdobyło wiedzę na temat tworzenia i funkcjonowania Sieci współpracy poprzez wzięcie udziału w szkoleniach dla Liderów Sieci; 201 osób zdobyło wiedzę w zakresie wzmacniania potencjału organizacji, turystyki, kreowania aktywności społeczności na obszarach wiejskich; 75 osób zdobyło umiejętności związane z pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania.

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?
Zapraszamy do współpracy

Wyślij zapytanie
Zadzwoń

Stowarzyszenie B-4    |    ul. Zagłoby 7b    |    35-304 Rzeszów


NAPISZ DO NAS
e-mail: info@b4.org.pl

ZADZWOŃ
tel. (+48) 731 998 568

Polityka prywatności

CERTYFIKATY
Ośrodek Egzaminacyjny TGLS