_ SZANSA DLA MŁODYCH - SPECJALIŚCI E-BIZNESU

Źródła finansowania: Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji: 01.09.2008 r. – 31.12.2009 r.
Dla kogo: osoby do 25 roku życia z terenu województwa mazowieckiego, pozostające bez zatrudnienia (w tym zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukujące pracy).
Cel projektu: dostosowanie kwalifikacji Uczestników Projektu, do potrzeb regionalnego rynku pracy, poprzez zapewnienie kompleksowego wsparcia w postaci bezpłatnych szkoleń z zakresu praktycznego wykorzystania nowoczesnych technik informatycznych i e-biznesu, treningu interpersonalnego i pośrednictwa pracy.
Rezultaty: 72 osoby ukończyły specjalistyczne szkolenia z obsługi komputera i wykorzystywania komputera w biznesie, 10 osób nabyło praktyczne umiejętności zawodowe poprzez uczestnictwo w stażach zawodowych.

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?
Zapraszamy do współpracy

Wyślij zapytanie
Zadzwoń

Stowarzyszenie B-4    |    ul. Zagłoby 7b    |    35-304 Rzeszów


NAPISZ DO NAS
e-mail: info@b4.org.pl

ZADZWOŃ
tel. (+48) 731 998 568

Polityka prywatności

CERTYFIKATY
Ośrodek Egzaminacyjny TGLS