_ CZAS DO PRACY

Źródła finansowania: Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji: 01.01.2009 r. – 30.04.2010 r.
Dla kogo: osoby pozostające bez zatrudnienia (w tym zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukujące pracy), należące do osób długotrwale bezrobotnych, z terenu powiatu zgierskiego i powiatu m. Łódź.
Cel projektu: wsparcie w uzyskaniu zatrudnienia 60 Uczestników Projektu poprzez: poradnictwo zawodowe, pomoc psychologiczną, grupę wsparcia, szkolenia, staże zawodowe.
Rezultaty: utworzono 60 Indywidualnych Planów Działania, 60 osób uzupełniło i dostosowało do potrzeb rynku pracy swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach zawodowych, 10 osób zdobyło praktyczne umiejętności zawodowe poprzez uczestnictwo w 6-miesięcznych stażach zawodowych, 5 osób zdobyło zatrudnienie.

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?
Zapraszamy do współpracy

Wyślij zapytanie
Zadzwoń

Stowarzyszenie B-4    |    ul. Zagłoby 7b    |    35-304 Rzeszów


NAPISZ DO NAS
e-mail: info@b4.org.pl

ZADZWOŃ
tel. (+48) 731 998 568

Polityka prywatności

CERTYFIKATY
Ośrodek Egzaminacyjny TGLS