_ ZAPROJEKTUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ - ZOSTAŃ GRAFIKIEM KOMPUTEROWYM

Źródła finansowania: Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji: 01.01.2009 r. – 31.12.2009 r.
Dla kogo: osoby bezrobotne w wieku 18-25 lat zamieszkałe na terenie powiatu zgierskiego, które ukończyły szkołę średnią lub wyższą (w tym osoby długotrwale bezrobotne).
Cel projektu: wsparcie w uzyskaniu zatrudnienia 30 Uczestników Projektu na lokalnym rynku pracy poprzez kompleksową pomoc obejmującą: aktywizację zawodową, szkolenie dostosowane do potrzeb rynku pracy, staże i pośrednictwo pracy.
Rezultaty: 30 osób otrzymało wsparcie w zakresie indywidualnego doradztwa zawodowego; UP uzyskali nowe kwalifikacje w obszarze specjalistycznych umiejętności zawodowych w pracy grafika komputerowego oraz zdobyli praktyczne umiejętności podczas 6-miesięcznych staży zawodowych.

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?
Zapraszamy do współpracy

Wyślij zapytanie
Zadzwoń

Stowarzyszenie B-4    |    ul. Zagłoby 7b    |    35-304 Rzeszów


NAPISZ DO NAS
e-mail: info@b4.org.pl

ZADZWOŃ
tel. (+48) 731 998 568

Polityka prywatności

CERTYFIKATY
Ośrodek Egzaminacyjny TGLS