_ JESTEM AKTYWNA!

Źródła finansowania: Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałanie 7.2.1. „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji: 01.11.2009 r. – 31.07.2011 r.
Dla kogo: kobiety pozostające bez zatrudnienia, w tym długotrwale bezrobotne, nieaktywne zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi lub osobami zależnymi oraz powracające na rynek pracy po urlopach wychowawczych i macierzyńskich.
Cel projektu: zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej min. 64 Uczestniczek Projektu dzięki wyposażeniu ich w kwalifikacje zawodowe potrzebne na lokalnym rynku pracy i odpowiednie kompetencje miękkie.
Rezultaty: 69 kobiet podwyższyło swoje kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w szkoleniach zawodowych, 61 kobiet ukończyło kursy językowe, 53 kobiety ukończyły staże i praktyki zawodowe, 12 kobiet znalazło zatrudnienie, 76 kobiet nabyło umiejętności poruszania się po rynku pracy.

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?
Zapraszamy do współpracy

Wyślij zapytanie
Zadzwoń

Stowarzyszenie B-4    |    ul. Zagłoby 7b    |    35-304 Rzeszów


NAPISZ DO NAS
e-mail: info@b4.org.pl

ZADZWOŃ
tel. (+48) 731 998 568

Polityka prywatności

CERTYFIKATY
Ośrodek Egzaminacyjny TGLS