_ ŚCIEŻKI WIEDZY - PROFESJONALNE SZKOLENIA DLA BRANŻY TURYSTYCZNEJ

Źródło finansowania: Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji: 01.12.2008 r. – 30.04.2010 r.
Dla kogo: osoby pracujące w branży turystyczno-hotelarskiej w woj. podkarpackim.
Cel projektu: wsparcie Uczestników Projektu w rozwijaniu kompetencji zawodowych i językowych poprzez kompleksowe szkolenia, łączące w sobie uzupełniającą się wiedzę zawodową i językową, teoretyczną i praktyczną - niezbędną w codziennej pracy BO i zapewniającą osiągnięcie wysokiej skuteczności projektu.
Rezultaty: objęto wsparciem szkoleniowo-doradczym 336 osób pracujących w branży turystyczno-hotelarskiej; 57 osób podniosło swoje kompetencje językowe poprzez uczestnictwo w szkoleniach językowych; 280 osób podniosło wiedzę z zakresu podstaw ratownictwa medycznego, korzystania z funduszy UE, wykorzystania ICT w turystyce poprzez uczestnictwo w szkoleniach zawodowych; 66 osób zwiększyło swoje umiejętności interpersonalne przez uczestnictwo w treningach interpersonalnych i wizerunkowych.

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?
Zapraszamy do współpracy

Wyślij zapytanie
Zadzwoń

Stowarzyszenie B-4    |    ul. Zagłoby 7b    |    35-304 Rzeszów


NAPISZ DO NAS
e-mail: info@b4.org.pl

ZADZWOŃ
tel. (+48) 731 998 568

Polityka prywatności

CERTYFIKATY
Ośrodek Egzaminacyjny TGLS