_ MEDIA PLUS - SZKOLENIA DLA BRANŻY MEDIALNEJ I REKLAMOWEJ

Źródło finansowania: Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji: 02.02.2009 r. – 31.05.2010 r.
Dla kogo: osoby pracujące w branży medialnej i reklamowej w woj. lubelskim.
Cel projektu: kompleksowe wsparcie 80 osób pracujących w branży medialnej i reklamowej w woj. lubelskim w rozwijaniu kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i językowych.
Rezultaty: 70 osób wzmocniło swoje kompetencje interpersonalne; 80 osób wzmocniło swoje postawy komunikatywne, otwarte na kontakt z drugim człowiekiem oraz nauczyło się, jak łatwo nawiązywać kontakty zawodowe, a także poprawiło swoje umiejętności współdziałania w grupie. 47 osób ukończyło kurs języka angielskiego; 8 osób ukończyło kurs języka rosyjskiego; 15 osób ukończyło kurs języka hiszpańskiego; 69 osób przystąpiło do egzaminu TELC. 13 osób nabyło umiejętności modulowania głosu; 15 osób nabyło umiejętności profesjonalnych wystąpień przed kamerą; 10 osób nabyło umiejętności redagowania artykułów i innych form pisanych. 8 osób nabyło umiejętności tworzenia atrakcyjnych kampanii medialnych i internetowych; 14 osób nabyło umiejętności konstruowania strategii marketingowych oraz innych umiejętności z zakresu marketingu i budowania marki; 20 osób zapoznało się z psychologicznymi aspektami oddziaływania mediów; 15 osób przełamało strach związany z wystąpieniami publicznymi; 13 osób poprawiło swój głos - jego siłę, dykcję oraz poprawność wypowiedzi; 70 osób podwyższyło swoją samoocenę i wiarę we własne siły, zwiększyło ambicje zawodowe i chęć kształcenia ustawicznego oraz zwiększyło swoją konkurencyjność i atrakcyjność dla pracodawców.

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?
Zapraszamy do współpracy

Wyślij zapytanie
Zadzwoń

Stowarzyszenie B-4    |    ul. Zagłoby 7b    |    35-304 Rzeszów


NAPISZ DO NAS
e-mail: info@b4.org.pl

ZADZWOŃ
tel. (+48) 731 998 568

Polityka prywatności

CERTYFIKATY
Ośrodek Egzaminacyjny TGLS