_ WWW.ŁÓDZKIE.K@DRY

Źródło finansowania: Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji: 02.03.2009 r. – 31.08.2010 r.
Dla kogo: pracujące osoby dorosłe z terenu województwa łódzkiego.
Cel projektu: podniesienie oraz dostosowanie, do potrzeb regionalnej gospodarki, kwalifikacji i umiejętności min. 60 osób dorosłych z terenu województwa łódzkiego.
Rezultaty: 60 osób otrzymało wsparcie w zakresie indywidualnego doradztwa zawodowego; 60 osób ukończyło specjalistyczne szkolenia z obsługi komputera i wykorzystywania komputera w biznesie.

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?
Zapraszamy do współpracy

Wyślij zapytanie
Zadzwoń

Stowarzyszenie B-4    |    ul. Zagłoby 7b    |    35-304 Rzeszów


NAPISZ DO NAS
e-mail: info@b4.org.pl

ZADZWOŃ
tel. (+48) 731 998 568

Polityka prywatności

CERTYFIKATY
Ośrodek Egzaminacyjny TGLS