_ Skutecznie i profesjonalnie – przedsiębiorstwa społeczne w zamówieniach publicznych

projekt w trakcie realizacji

Źródło finansowania:

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Okres realizacji:

01.06.2017 r. - 31.05.2018 r.

Realizatorzy:

Lubelska Fundacja Rozwoju (Lider projektu) w partnerstwie ze Stowarzyszeniem B-4

Dla kogo:

W projekcie może wziąć udział 112 osób (79K, 33M), które na dzień kwalifikacji do projektu są pracownikami przedsiębiorstwa społecznego zarejestrowanego i prowadzącego działalność na terenie jednego z województw: lubelskiego, podkarpackiego lub podlaskiego, i spełniają poniższe warunki:
- zamieszkują, zgodnie z KC, na terenie jednego z województw wskazanych powyżej, oraz
- są członkami kadry zarządzającej lub zajmują samodzielne stanowiska ds. zamówień publicznych, lub posiadają w zakresie czynności zadania związane z obsługą zamówień publicznych i składania ofert w odpowiedzi na ogłoszone postępowania.

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu zamówień publicznych 112 pracowników/nic (79 kobiet i 33 mężczyzn) zatrudnionych w przedsiębiorstwach społecznych mających siedzibę i prowadzących działalność na terenie jednego z województw: lubelskiego, podkarpackiego lub podlaskiego pozwalające na skuteczne ubieganie się o zlecenia w ramach procedur zamówień publicznych. Zakłada się udział 40 PS z województwa lubelskiego, 40 PS z województwa podkarpackiego i 32 PS z województwa podlaskiego. Ponadto założono, iż grupę docelową będą stanowiły w 20% osoby z niepełnosprawnością tj. 23 osoby.

Działania oferowane w ramach projektu:

- diagnoza dotychczasowego udziału przedsiębiorstw społecznych makroregionu II (lubelskie, podkarpackie, podlaskie) w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego,
- szkolenie ”Prawo zamówień publicznych z perspektywy oferenta dla pracowników przedsiębiorstw społecznych” w grupach około 10-osobowych w wymiarze 32h (I grupa- wrzesień 2017 r.; II grupa – październik 2017 r.; III grupa – listopad 2017 r.; szkolenia w dni robocze, w układzie 5 dni po 6 – 7 godzin dydaktycznych)
- usługi doradcze w zakresie udziału przedsiębiorstw społecznych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

Dokumenty do pobrania:

- Regulamin projektu
- Formularz zgłoszeniowy do projektu
- Oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych
- Umowa o świadczenie usług szkoleniowych
- Program szkolenia

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?
Zapraszamy do współpracy

Wyślij zapytanie
Zadzwoń

Stowarzyszenie B-4    |    ul. Zagłoby 7b    |    35-304 Rzeszów


NAPISZ DO NAS
e-mail: info@b4.org.pl

ZADZWOŃ
tel. (+48) 731 998 568

Polityka prywatności

CERTYFIKATY
Ośrodek Egzaminacyjny TGLS