JĘZYKI OBCE KLUCZEM DO TWOJEGO SUKCESU

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji językowych wśród 336 osób o niskich kwalifikacjach w wieku 25 lat i więcej mieszkających na terenie wybranych powiatów woj. podkarpackiego.

Dla kogo:

Projekt skierowany jest do 336 osób, w wieku 25 i więcej uczących się, pracujących lub zamieszkującychna terenie jednego z powiatów: miasta Rzeszów, rzeszowskim, łańcuckim, niżańskim, sanockim, miasta Przemyśl, przemyskim, kolbuszowskim, strzyżowskim, miasta Krosno, krośnieńskim oraz jasielskim w tym osoby:
• z wykształceniem co najwyżej średnim,
• pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej ost. 6mies. przed przystąpieniem do projektu,
• wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy oraz powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dzieci,
• niepełnosprawne.

Okres realizacji:

01.01.2017 – 30.04.2018

Działania oferowane w ramach projektu:

1. Szkolenia w grupach 12-osobowych:

• z języka angielskiego w wymiarze 120h zajęć
• z języka niemieckiego: w wymiarze 120h zajęć
• z języka francuskiego: w wymiarze 120h zajęć

2. Certyfikujące egzaminy zewnętrzne:

• TGLS (język angielski)
• TGLS Deutsch (język niemiecki)
• DELF (język francuski)

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne!

 

Źródło finansowania:

Projekt współfinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX.

Zobacz ulotkę projektową.

Zobacz plakat projektu.

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?
Zapraszamy do współpracy

Wyślij zapytanie
Zadzwoń

Stowarzyszenie B-4    |    ul. Zagłoby 7b    |    35-304 Rzeszów


NAPISZ DO NAS
e-mail: info@b4.org.pl

ZADZWOŃ
tel. (+48) 731 998 568

Polityka prywatności

CERTYFIKATY
Ośrodek Egzaminacyjny TGLS