_ PROFESJONALNY PRACOWNIK SEKRETARIATU WIZYTÓWKĄ NOWOCZESNEJ FIRMY 

Źródła finansowania: Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie", Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji: 01.12.2011 r. – 31.12.2012 r.
Dla kogo: 80 (68 kobiet i 12 mężczyzn) pracujących osób dorosłych (pow. 18 r.ż. z wyłączeniem os. fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) uczestniczących w szkoleniach poza godzinami i miejscem pracy, którzy z własnej inicjatywy są zainteresowani nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności zawodowych w zakresie pracy w sekretariacie, zamieszkujące lub pracujące na terenie woj. łódzkiego (w rozumieniu KC).
Cel projektu: nabycie, uzupełnienie lub podwyższenie przez 80 os. (68 kobiet i 12 mężczyzn, w tym 30% osób powyżej 50 roku życia) pracujących z terenu woj. łódzkiego kwalifikacji zawodowych z zakresu pracy w sekretariacie, które ułatwiają odnalezienie się na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.
Rezultaty: 80 os. ( w tym 24 os. w wieku pow. 50 r.ż.) zakończyło udział w projekcie, 80 os. ukończyło szkolenie „Nowoczesny pracownik sekretariatu” oraz szkolenia komputerowe, 60 os. ukończyło szkolenie z języka angielskiego. Zrealizowano 384 godz. szkolenia „Nowoczesny pracownik sekretariatu”, 640 godz. szkoleń komputerowych oraz 600 godz. szkoleń językowych.

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?
Zapraszamy do współpracy

Wyślij zapytanie
Zadzwoń

Stowarzyszenie B-4    |    ul. Zagłoby 7b    |    35-304 Rzeszów


NAPISZ DO NAS
e-mail: info@b4.org.pl

ZADZWOŃ
tel. (+48) 731 998 568

Polityka prywatności

CERTYFIKATY
Ośrodek Egzaminacyjny TGLS