_ E-SENIOR

Źródło finansowania:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012 – 2013 II edycja.

Okres realizacji:

01.06.2013 r. – 31.12.2013 r.

Dla kogo:

72 osób, które ukończyły 60 lat i zamieszkują na terenie jednego z powiatów: dębicki, jasielski, miasto Krosno, krośnieński, mielecki, miasto Rzeszów, rzeszowski.

Cel projektu:

E-aktywizacja i zwiększenie powszechności korzystania z komputera, Internetu i nowoczesnych technologii w codziennym życiu przez 72 osoby po 60 roku życia.

Rezultaty:

W ramach szkoleń „Otwieracz możliwości”, „ABC obsługi komputera” oraz „Nowoczesne technologie dla seniorów” udział w szkoleniach zakończyło łącznie 75 osób. Przeciętna miesięczna liczba godzin nowo utworzonych zajęć, z których korzystali beneficjenci projektu, wynosiła 172,8 h. Dzięki przeprowadzonym szkoleniom 75 osób w wieku pow. 60 lat rozpoczęło regularne korzystanie z komputera. Osiągnięte zostały także rezultaty takie jak: nabycie umiejętności podstawowej obsługi komputera, nabycie umiejętności korzystania z pakietu biurowego, umiejętności korzystania z Internetu oraz zdobycie wiedzy z zakresu możliwości korzystania z nowoczesnych technologii zostały osiągnięte u 97 % uczestników projektu. 

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?
Zapraszamy do współpracy

Wyślij zapytanie
Zadzwoń

Stowarzyszenie B-4    |    ul. Zagłoby 7b    |    35-304 Rzeszów


NAPISZ DO NAS
e-mail: info@b4.org.pl

ZADZWOŃ
tel. (+48) 731 998 568

Polityka prywatności

CERTYFIKATY
Ośrodek Egzaminacyjny TGLS