_ SZKOLENIA NA MIARĘ OCZEKIWAŃ

Źródło finansowania:Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji:01.09.2014 r. – 30.04.2015 r.
Dla kogo: kadry 2 MMŚP posiadających jednostkę organizacyjną na terenie województwa łódzkiego – pracownicy (wg KP) i kadry zarządzające, tj. 55 osób (29K, 26M), zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i wykonujących pracę na terenie województwa łódzkiego.
Cel projektu:podniesienie kwalifikacji - poziomu wiedzy i umiejętności kadr firm R.S. Trading Lachowscy S.C. i Dux Company Piotr Jędrzejczyk, tj. 2 MMŚP z województwa łódzkiego dla polepszenia pozycji rynkowej firm dzięki uczestnictwu w szkoleniach i doradztwie w zakresie zgodnym ze zdiagnozowanymi potrzebami 100% UP, tj. 55 os. do 30.04.2015 r..
Rezultaty:2 przedsiębiorstwa objęte wsparciem (w tym 1 mikro, 1 średnie); 2 przedsiębiorstwa MMŚP, których sytuacja rynkowa uległa poprawie; 55 pracujących osób dorosłych (36K, 19M), które zakończyły udział w projekcie; 55 pracujących osób dorosłych (36K, 19M), które podniosły poziom wiedzy i umiejętności w zakresie zgodnym ze zdiagnozowanymi potrzebami; 42 osoby (27K, 15M), które podniosły poziom wiedzy i umiejętności z zakresu sprzedaży i negocjacji; 2 osoby (2M), którzy podnieśli poziom wiedzy i umiejętności z zakresu IT oraz emisji głosu; 33 osoby (20K, 13M), które podniosły swoją wiedzę i umiejętności w trakcie doradztwa i coachingu; przeprowadzono 192 godziny szkolenia "Skuteczny sprzedawca", 32 godziny szkolenia "Profesjonalny negocjator", 128 godzin szkolenia "Reklama w Internecie", zlecono i rozliczono szkolenia:" Grafika komputerowa", "Adobe After Effects dla zaawansowanych", "Emisja głosu", "Bezpieczeństwo aplikacji internetowych dla zaawansowanych", "Standard HL7 w kontekście spełniania wymogów związanych z interoperacyjnością systemów informatycznych ochrony zdrowia", "Infrastruktura systemów o wysokiej wydajności", zrealizowano 344 godzin coachingu, 56 godzin doradztwa. 

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?
Zapraszamy do współpracy

Wyślij zapytanie
Zadzwoń

Stowarzyszenie B-4    |    ul. Zagłoby 7b    |    35-304 Rzeszów


NAPISZ DO NAS
e-mail: info@b4.org.pl

ZADZWOŃ
tel. (+48) 731 998 568

Polityka prywatności

CERTYFIKATY
Ośrodek Egzaminacyjny TGLS