_ UKRYTE TALENTY

Źródło finansowania: Fundacja Rozwoju Sytemu Edukacji w ramach Programu – Narodowa Agencja Programu „Młodzież w działaniu".
Okres realizacji: 01.12.2008 r. – 31.01.2009 r.
Dla kogo: osoby w wieku 18 – 25 lat z Polski, Niemiec, Łotwy i Słowacji interesujące się fotografią i malarstwem.
Cel projektu: wsparcie rozwoju talentów młodzieży o mniejszych szansach, w tym w szczególności młodzieży z terenów wiejskich, o trudnej sytuacji ekonomicznej oraz wywodzącej się ze środowisk patologicznych, przełamanie barier i stereotypów istniejących wśród młodzieży z Polski, Niemiec, Łotwy i Słowacji, poprzez wspólne poznawanie innych kultur. Projekt miał też na celu zacieśnić więzi między młodzieżą z różnych krajów i środowisk, przez wspólne uczestnictwo w warsztatach oraz podejmowanie wspólnych działań.
Rezultaty: w ramach projektu przeprowadzono wizytę przygotowawczą przedstawicieli organizacji koordynujących projekt z Polski, Łotwy i Słowacji w Rzeszowie; zorganizowano 8-dniową wymianę młodzieży (łącznie 29 osób oraz 3 opiekunów z Polski, Słowacji i Łotwy) w Polsce (Czarna, powiat bieszczadzki); 10 osób uczestniczyło w zajęciach integracyjnych, zajęciach warsztatowych z fotografii i malarstwa, spotkaniach tematycznych, wyjazdach edukacyjnych, debatach oraz wieczorach wielokulturowych.

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?
Zapraszamy do współpracy

Wyślij zapytanie
Zadzwoń

Stowarzyszenie B-4    |    ul. Zagłoby 7b    |    35-304 Rzeszów


NAPISZ DO NAS
e-mail: info@b4.org.pl

ZADZWOŃ
tel. (+48) 731 998 568

Polityka prywatności

CERTYFIKATY
Ośrodek Egzaminacyjny TGLS