_ POLSKA I SŁOWACJA ZAPRASZAJĄ NA WYPOCZYNEK. WSPÓLNA REKLAMA I PROMOCJA AGROTURYSTYKI ORAZ PRODUKTÓW REGIONALNYCH I TURYSTYCZNYCH

Źródło finansowania: Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007 – 2013.
Okres realizacji: 01.11.2009 r. – 31.08.2010 r.
Dla kogo: osoby zatrudnione w turystyce.
Cel projektu: podniesienie kwalifikacji osób zatrudnionych w turystyce oraz współpraca transgraniczna - wsparcie promocji i marketingu agroturystyki na terenie Polski i Słowacji, nawiązanie bezpośrednich kontaktów między rolnikami, właścicielami gospodarstw agroturystycznych, przedstawicielami organizacji pozarządowych, podmiotów zajmujących się rozwojem turystyki oraz przedstawicielami administracji z terenu Polski i Słowacji uczestniczących w projekcie; zapoczątkowanie współpracy pomiędzy Beneficjentami projektu, znoszenie barier w kontaktach społeczności przygranicznych, integracja społeczności zamieszkującej regiony objęte realizacją projektu, pogłębienie tolerancji oraz przełamanie barier językowych.
Rezultaty: 40 rolników i ich domowników z Polski i Słowacji podniosło swoje kwalifikacje i umiejętności w zakresie zakładania i prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego poprzez uczestnictwo w szkoleniach; 20 słowackim rolnikom przekazano wiedzę i doświadczenia związane z uruchomieniem i prowadzeniem gospodarstwa agroturystycznego poprzez uczestnictwo w wizycie studyjnej w Polsce. Zaznajomiono z ideą projektu 26 przedstawicieli organizacji pozarządowych i ok. 70 rolników poprzez ich uczestnictwo w konferencji oraz opublikowanie 1500 sztuk folderów w języku polskim, angielskim i słowackim oraz uczestnictwo w imprezach targowych.

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?
Zapraszamy do współpracy

Wyślij zapytanie
Zadzwoń

Stowarzyszenie B-4    |    ul. Zagłoby 7b    |    35-304 Rzeszów


NAPISZ DO NAS
e-mail: info@b4.org.pl

ZADZWOŃ
tel. (+48) 731 998 568

Polityka prywatności

CERTYFIKATY
Ośrodek Egzaminacyjny TGLS