Cel projektu:

Projekt ten skupia się na koncepcjach i metodach aktywnej pracy rodzicielskiej w kontekście planowania ścieżki edukacji jak również doradztwa zawodowego dzieci i młodzieży. Ambicją partnerów z Niemiec, Hiszpanii, Turcji i Polski (reprezentowanej przez Stowarzyszenie B-4 z siedzibą w Rzeszowie) jest stworzenie sieci kontaktów skutkujących wymianą doświadczeń i wzajemnym czerpaniem z dobrych praktyk opracowanych przez nich w toku prowadzenia działalności społecznej. Wspólne konferencje mają na celu wypracowanie nowych metod pracy z rodzicami, tak, by chętniej angażowali się oni w proces edukacji swoich dzieci, a także rozumieli wagę swojej roli w wyborze ich ścieżki kariery.
Dla kogo: Projekt skierowany jest do organizacji działających w obszarze szeroko rozumianej edukacji dorosłych, ich słuchaczy i pracowników.
Rekrutacja: Projekt edukacyjny/partnerski ? rekrutacja parterów projektu miała miejsce na poziomie Agencji Narodowych na etapie złożenia wniosku przez lidera projektu (ConSol Dortmund gGmbH).
Okres realizacji: 01.08.2012 r. ? 31.07.2014 r.
Tytuł projektu: Concepts and methods of an active parent work from the aspect of a possible education advice and educational planning [CoMeth].

Opis działań:

  • Wymiana doświadczeń między partnerami w zakresie tematyki objętej wnioskiem
  • Wykorzystanie doświadczeń partnerów projektu w procesie realizacji misji poszczególnych organizacji
  • Opracowanie zestawu najlepszych praktyk w zakresie efektywnej pracy rodzic ? dziecko

Źródło finansowania:
Projekt Partnerski Grundtviga pod nazwą CoMeth realizowany jest w ramach programu Unii Europejskiej Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) dofinansowanego z KE.

Program Grundtvigdotyczy ogólnej niezawodowej edukacji osób dorosłych i skierowany jest do organizacji działających w obszarze szeroko rozumianej edukacji dorosłych, ich słuchaczy i pracowników.

Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego przewidziany na lata 2007-2013. W programie kontynuowane są działania prowadzone wcześniej w programach SOCRATES, Leonardo da Vinci, Jean Monnet, e-Learning i European Language Label. Celem programu jest rozwój różnych form uczenia się przez całe życie poprzez wspieranie współpracy między systemami edukacji i szkoleń w krajach uczestniczących. Program ma się przyczynić do podnoszenia jakości i zwiększenia atrakcyjności szkolnictwa i kształcenia zawodowego w Europie.

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?
Zapraszamy do współpracy

Wyślij zapytanie
Zadzwoń

Stowarzyszenie B-4    |    ul. Zagłoby 7b    |    35-304 Rzeszów


NAPISZ DO NAS
e-mail: info@b4.org.pl

ZADZWOŃ
tel. (+48) 731 998 568

Polityka prywatności

CERTYFIKATY
Ośrodek Egzaminacyjny TGLS