_ PROGRAM ROZWOJU PODKARPACKIEGO POWIĄZANIA KOOPERACYJNEGO. ETAP II

www.klasterlotniczy.pl

Źródła finansowania:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet V Dyfuzja innowacji, Działanie 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym.

Dla kogo:

przedsiębiorstwa działające w ramach Podkarpackiego Powiązania Kooperacyjnego.

Cel projektu:

Celem ogólnym projektu jest wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw działających w ramach Podkarpackiego Powiązania Kooperacyjnego - Klastra Lotnictwa Lekkiego i Ultralekkiego, w branży lotniczej i okołolotniczej i powiązań miedzy nimi, poprzez zakup infrastruktury przemysłowej wraz z niezbędnym parkiem maszynowym, a także wzmocnienie powiązań miedzy tymi przedsiębiorstwami a sferą nauki.

Kwota dofinansowania: 10 302 090,00 zł

Cele szczegółowe projektu obejmują :

 • Wdrażanie innowacyjnych produktów i technologii dla przemysłu lotniczego i okołolotniczego.
 • Zwiększenie dostępu przedsiębiorstw do innowacyjnego parku maszynowego (wyposażenie produkcyjno-badawcze).
 • Zwiększenie liczby transferów technologii pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w Powiązaniu Kooperacyjnym.
 • Pozyskanie nowych odbiorców innowacyjnych produktów wprowadzonych w ramach Powiązania.
 • Zwiększenie liczby rynków krajowych i zagranicznych, na który wejdą innowacyjne produkty i usługi powstałe w ramach powiązania.
 • Zapewnienie ochrony prawnej (patenty, ochrona wzorów użytkowych) w kraju i za granicą dla innowacyjnych produktów i usług powstałych w ramach Powiązania.
 • Stworzenie systemu współpracy pomiędzy przedsiębiorcami działającymi w ramach PPK, a przedstawicielami świata nauki i instytucji otoczenia biznesu.
 • Zwiększenie liczby przedsiębiorstw wykorzystujących technologie i usługi teleinformatyczne.

Planowana inwestycja zakłada utworzenie kompleksowego zaplecza badawczo-produkcyjnego (II etap) dla zawiązanej lotniczej grupy kooperacyjnej w celu między innymi uruchomienia produkcji nowych produktów z dziedziny lotnictwa ultralekkiego służących podniesieniu poziomu bezpieczeństwa w sektorze ULM.

Projektem objęte są działania, których celem jest wsparcie wspólnych przedsięwzięć Podkarpackiego Powiązania Kooperacyjnego mających na celu przygotowanie szeregu wspólnych produktów o charakterze innowacyjnym i wprowadzenie ich na rynek.

Dzięki inwestycji możliwe będzie w ramach realizacji niniejszego projektu uruchomienie produkcji nowych oferowanych niezależnie na rynku produktów skierowanych do branży lotniczej i okołolotniczej.

Opis produktów:

Dzięki realizacji projektu przewiduje się realizację produktów obejmujących miedzy innymi:

 • STACJONARNY SYMULATOR LOTU KONSTRUKCJI LEKKICH I ULTRALEKKICH Z WYKORZYSTANIEM ROZWIĄZAŃ INTERNETOWYCH I TECHNOLOGII 3D
 • WERSJA MOBILNA SYMULATORA LOTU KONSTRUKCJI LEKKICH I ULTRALEKKICH Z WYKORZYSTANIEM ROZWIĄZAŃ INTERNETOWYCH I TECHNOLOGII 3D
 • SYSTEM BIEŻĄCEGO MONITORINGU BEZPIECZEŃSTWA LOTU LATAJĄCYCH KONSTRUKCJI LEKKICH I ULTRALEKKICH Z REJESTRACJĄ DANYCH
 • KOMPUTER POKŁADOWY (GLASSCOCKPIT) DO KONSTRUKCJI ULM
 • KOMPUTER POKŁADOWY (GLASSCOCKPIT) DO KONSTRUKCJI ULM - MODUŁ AWIONICZNY SILNIKOWY WSPÓŁPRACUJĄCY Z MODUŁEM MONITORINGU BEZPIECZEŃSTWA I MAGISTRALĄ CAN AERO.
 • REJESTRATOR PARAMETRÓW LOTU (CZARNA SKRZYNKA) DO STATKÓW POWIETRZNYCH KLASY LEKKIEJ I ULTRALEKKIEJ WERSJA LOW COST
 • REJESTRATOR PARAMETRÓW LOTU (CZARNA SKRZYNKA) DO STATKÓW POWIETRZNYCH KLASY LEKKIEJ I ULTRALEKKIEJ WERSJA STANDARD

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?
Zapraszamy do współpracy

Wyślij zapytanie
Zadzwoń

Stowarzyszenie B-4    |    ul. Zagłoby 7b    |    35-304 Rzeszów


NAPISZ DO NAS
e-mail: info@b4.org.pl

ZADZWOŃ
tel. (+48) 731 998 568

Polityka prywatności

CERTYFIKATY
Ośrodek Egzaminacyjny TGLS