_ MOJA PIERWSZA PRACA

Źródło finansowania: Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji: 01.10.2012 r. – 31.03.2014 r.
Dla kogo: 80 osób młodych, w wieku 18-24 lata, pozostających bez zatrudnienia, zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze wybranych powiatów województwa podkarpackiego, tj. powiatów niżańskiego, kolbuszowskiego, strzyżowskiego lub lubaczowskiego, w tym: bezrobotni 65 os., nieaktywni zawodowo 15 os.
Cel projektu:  wzrost aktywizacji zawodowej 95% Uczestników Projektu, oraz pozyskanie zatrudnienia przez 40% Uczestników Projektu, w okresie od 01.10.2012r. do 31.03.2014 r.
Rezultaty: liczba osób, które zakończyły udział w projekcie zgodnie z zaplanowaną ścieżką: 76, liczba osób, które odczuły wzrost aktywności społeczno-zawodowej: 78, liczba osób, które podjęły pracę na okres 3 miesięcy: 26, liczba osób, które zakończyły udział w IPD zakończonym stworzeniem ścieżki rozwoju zawodowego: 85, liczba osób, które zwiększyły swoją wiedzę na temat rynku pracy i zasad ubiegania się o pracę: 80, liczba osób, które uczestniczyły w min. 1 rozmowie kwalifikacyjnej: 76, liczba osób, które nabyły nowe lub podwyższyły kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w szkoleniach zawodowych wg indywidualnych potrzeb: 75, liczba osób, które zakończyły szkolenia językowe oraz nabyły/podniosły znajomość jęz. ang.: 38, liczba osób, które zakończyły szkolenia komputerowe oraz nabyły/podniosły umiejętności obsługi komputera: 38, liczba osób, które zdobyły praktyczne doświadczenie dzięki stażom: 73.

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?
Zapraszamy do współpracy

Wyślij zapytanie
Zadzwoń

Stowarzyszenie B-4    |    ul. Zagłoby 7b    |    35-304 Rzeszów


NAPISZ DO NAS
e-mail: info@b4.org.pl

ZADZWOŃ
tel. (+48) 731 998 568

Polityka prywatności

CERTYFIKATY
Ośrodek Egzaminacyjny TGLS