_ UPRAWNIENIA DLA KADR W BRANŻY LOTNICZEJ

www.kadrywlotnictwie.b4ngo.pl

Źródło finansowania:

Działanie 8.1 ?Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie?, Poddziałanie 8.1.1 ?Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw? Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji:

01.07.2013 r. ? 30.06.2015 r.

Dla kogo:

pracujące/prowadzące działalność gospodarczą osoby dorosłe, które pracują lub zamieszkują na terenie województwa podkarpackiego.

Cel projektu:

Wzmocnienie potencjału kompetencyjnego 18 MŚP z WP w branży  lotniczej lub okołolotniczej poprzez podniesienie poziomu kwalifikacji kadr.

Rezultaty:

Kadra 29 MŚP podniosła swój poziom wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa w lotnictwie oraz uzyskała uprawnienia lotnicze.

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?
Zapraszamy do współpracy

Wyślij zapytanie
Zadzwoń

Stowarzyszenie B-4    |    ul. Zagłoby 7b    |    35-304 Rzeszów


NAPISZ DO NAS
e-mail: info@b4.org.pl

ZADZWOŃ
tel. (+48) 731 998 568

Polityka prywatności

CERTYFIKATY
Ośrodek Egzaminacyjny TGLS