_ SZKOLENIA I DORADZTWO DLA BRANŻY TURYSTYCZNEJ

www.turystyka.b4ngo.pl

Źródło finansowania:Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw  w regionie, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji:01.04.2014 r. ? 30.06.2015 r.
Dla kogo:Kadra 80 MMŚP (mikro, małych i średnich przedsiębiorstw) z branży turystycznej, posiadających jednostkę organizacyjną na terenie województwa podkarpackiego, tj. 350 osób (140K, 210M), pracowników (w rozumieniu Kodeksu Pracy), w tym kadry zarządzającej MMŚP, wykonujących pracę w jednostce na terenie województwa podkarpackiego. Projekt skierowany jest do osób, tj.: a. kelnerzy i barmani oraz pracownicy mający pracować na tych stanowiskach, b. właściciele i kadra zarządzająca.
Cel projektu:wzmocnienie potencjału 80 MMŚP z branży turystycznej w województwie podkarpackim, poprzez wzrost poziomu wiedzy i umiejętności 350 pracowników, w tym kadry zarządzającej z zakresu: kelner, barman barista, barman mixer, i z zakresu zarządzania poprzez wdrożenie narzędzi do zarządzania oraz przygotowania do kategoryzacji.
Rezultaty:210 osób nabyło wiedze i umiejętności w zawodzie kelnera, 210 nabyło wiedze i umiejętności w zawodzie barmana baristy, 50 osób nabyło zaawansowaną wiedzę i umiejętności w zawodzie barmana mixera, 30 osób podwyższyło swoja wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania gastronomią, 30 osób podwyższyło swoja wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania w hotelarstwie. Również w 21 firmach wdrożono narzędzia do zarządzania w gastronomii, w 10 dokonano wdrożenia narzędzi do zarządzania w hotelarstwie, oraz 10 przedsiębiorstw otrzymało wsparcie w zakresie dostosowania się do kategoryzacji obiektów. 

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?
Zapraszamy do współpracy

Wyślij zapytanie
Zadzwoń

Stowarzyszenie B-4    |    ul. Zagłoby 7b    |    35-304 Rzeszów


NAPISZ DO NAS
e-mail: info@b4.org.pl

ZADZWOŃ
tel. (+48) 731 998 568

Polityka prywatności

CERTYFIKATY
Ośrodek Egzaminacyjny TGLS