_ WIEDZA I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

www.wip-krakow.b4ngo.pl

Źródła finansowania: Poddziałanie 8.2.1 - „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji: 01.02.2011 r. – 31.01.2012 r.
Dla kogo: studenci, absolwenci (do 12 miesięcy od ukończenia studiów), doktoranci oraz pracownicy naukowych uczelni i jednostek naukowych, zamieszkujący na terenie województwa małopolskiego.
Cel projektu: wsparcie w zakładaniu działalności gospodarczej typu spin off lub out na terenie województwa małopolskiego poprzez szkolenia i doradztwo, rozpropagowanie idei komercjalizacji nowoczesnych technologii oraz wyposażenie 30 pracowników naukowych, doktorantów, absolwentów lub studentów w wiedzę i kompetencje potrzebne do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.
Rezultaty: 30 osób zostało objętych wsparciem w zakresie rozpoczynania własnej działalności gospodarczej typu spin off lub spin out, 30 osób ukończyło szkolenie z prowadzenia działalności gospodarczej, transferu technologii, wyceny wartości niematerialnych, źródeł finansowania oraz pisania biznesplanów, przeprowadzono 16 godz. szkoleń z transferu technologii, przeprowadzono 200 godz. szkoleń z prowadzenia działalności gospodarczej, przeprowadzono 32 godz. szkoleń z wyceny wartości niematerialnych, przeprowadzono 48 godz. szkoleń ze źródeł finansowania działalności gospodarczej; przeprowadzono 104 godz. szkoleń z tworzenia biznesplanu, przeprowadzono 180 godz. doradztwa indywidualnego, powstało 30 biznesplanów.

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?
Zapraszamy do współpracy

Wyślij zapytanie
Zadzwoń

Stowarzyszenie B-4    |    ul. Zagłoby 7b    |    35-304 Rzeszów


NAPISZ DO NAS
e-mail: info@b4.org.pl

ZADZWOŃ
tel. (+48) 731 998 568

Polityka prywatności

CERTYFIKATY
Ośrodek Egzaminacyjny TGLS