_ PUNKTY WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM

www.punktywsparcia.b4ngo.pl

Źródło finansowania: Działanie 7.2: „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałanie 7.2.2: „Wsparcie ekonomii społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji: 01.07.2011 r. – 29.02.2012 r.
Dla kogo: podmioty ekonomii społecznej (ES), tj. spółdzielnie socjalne, spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, zakłady aktywności zawodowej, Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, Centra Integracji Społecznej, organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia).
Cel projektu: wzmocnienie potencjału IOES i promocja sektora ES poprzez objęcie działaniami szkoleniowymi i doradczymi 30 podmiotów oraz 30 osób (15K i 15M) z gmin: Annopol, Dęblin Miasto, Janowiec, Józefów nad Wisłą, Kazimierz Dolny, Łaziska, Puławy, Puławy Miasto lub Wilków, przeprowadzenie akcji promocyjnej oraz umożliwienie wypracowania mechanizmów współpracy pomiędzy sektorem ES i administracją.
Rezultaty: 30 osób otrzymało wsparcie w ramach instytucji ekonomii społecznej. Utworzono trzy Punkty Wsparcia Ekonomii Społecznej (PWES): w Puławach, Dęblinie i Kazimierzu Dolnym. Przeprowadzono 96 godzin szkoleń „Wstęp do ekonomii społecznej”. Przeprowadzono 72 godziny indywidualnego doradztwa prawnego, 72 godziny indywidualnego doradztwa księgowego, 72 godziny indywidualnego doradztwa marketingowego oraz 32 godziny doradztwa grupowego podczas dwóch wyjazdów doradczych.

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?
Zapraszamy do współpracy

Wyślij zapytanie
Zadzwoń

Stowarzyszenie B-4    |    ul. Zagłoby 7b    |    35-304 Rzeszów


NAPISZ DO NAS
e-mail: info@b4.org.pl

ZADZWOŃ
tel. (+48) 731 998 568

Polityka prywatności

CERTYFIKATY
Ośrodek Egzaminacyjny TGLS