_ PROEKOLOGICZNE ROZWIĄZANIA W BUDOWNICTWIE

Źródło finansowania:

Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji:

01.09.2014 r. – 30.06.2015 r.

Dla kogo:

Kadry 62 MMŚP posiadających jednostkę organizacyjną na obszarze województwa dolnośląskiego i jednocześnie działających w branży budowlanej, tj. 120 pełnoletnich osób (11K, 109 M) pracowników (zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej) pracujących na terenie woj. dolnośląskiego oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego.

Cel projektu:

Podniesienie poziomu kwalifikacji kadr 60 MMŚP z branży budowlanej z woj. dolnośląskiego dla grupy 120 osób (10K, 110M), rekrutujących się z tych firm do 06.2015 r. 

Rezultaty:

Przeprowadzono 160 godz. szkolenia instalatorskiego Fotowoltaika, 160 godz. szkolenia instalatorskiego Kolektory słoneczne, 160 godz. szkolenia instalatorskiego Pompy ciepła, 160 godz. szkolenia instalatorskiego Rekuperacja - 120 osób ukończyło szkolenia instalatorskie. Zrealizowano 160 szkoleń wg potrzeb. Pracownicy 62 przedsiębiorstw nabyli wiedzę praktyczną z zakresu budownictwa ekologicznego. 120 osób uzyskało certyfikaty, potwierdzające nabycie uprawnień zawodowych. Pracownicy 62 przedsiębiorstw nabyli uprawnienia związane z montażem instalacji proekologicznych.

NASZE DOŚWIADCZENIE

B-4 jest inicjatorem powstania oraz koordynatorem działającego od 2008 r. Podkarpackiego Powiązania Kooperacyjnego Klastra Lotnictwa Lekkiego i Ultralekkiego (PPK), zrzeszającego 39 podmiotów z Polski i zagranicy.

zobacz więcej

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?
Zapraszamy do współpracy

Wyślij zapytanie
Zadzwoń

Stowarzyszenie B-4    |    ul. Zagłoby 7b    |    35-304 Rzeszów


NAPISZ DO NAS
e-mail: info@b4.org.pl

ZADZWOŃ
tel. (+48) 731 998 568

Polityka prywatności

CERTYFIKATY
Ośrodek Egzaminacyjny TGLS