_ WARUNKI KONTRAKTOWE FIDIC - ŚWIĘTOKRZYSKIE KADRY

Źródło finansowania: Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji: 02.06.2008 r. – 30.04.2009 r.
Dla kogo: osoby dorosłe, zamieszkałe na terenie województwa świętokrzyskiego, zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub umów cywilno-prawnych, które z własnej inicjatywy chciały nabyć nowe, uzupełnić lub podwyższyć swoje kwalifikacje i umiejętności.
Cel projektu: wzrost kompetencji, umiejętności i kwalifikacji zawodowych osób pracujących, które z własnej inicjatywy chcą rozwijać się zawodowo w czasie wolnym od pracy.
Rezultaty: 60 osób podniosło poziom wiedzy z zakresu przeprowadzania, nadzorowania oraz rozliczania kontraktów zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC.

NASZE DOŚWIADCZENIE

B-4 jest inicjatorem powstania oraz koordynatorem działającego od 2008 r. Podkarpackiego Powiązania Kooperacyjnego Klastra Lotnictwa Lekkiego i Ultralekkiego (PPK), zrzeszającego 39 podmiotów z Polski i zagranicy.

zobacz więcej

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?
Zapraszamy do współpracy

Wyślij zapytanie
Zadzwoń

Stowarzyszenie B-4    |    ul. Zagłoby 7b    |    35-304 Rzeszów


NAPISZ DO NAS
e-mail: info@b4.org.pl

ZADZWOŃ
tel. (+48) 731 998 568

Polityka prywatności

CERTYFIKATY
Ośrodek Egzaminacyjny TGLS