_ INNOWACJE ORGANIZACYJNE

Źródła finansowania: Działanie 8.2 „Transfer wiedzy”, Poddziałanie 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji: 01.01.2013 r. – 31.10.2014 r.
Dla kogo: min. 8 MŚP z branż: biotechnologia, mechatronika i ICT/nowe media, energetyka, włókiennictwo i odzież, owoce i warzywa z województwa łódzkiego.
Cel projektu: za główny cel projektu przyjęto przygotowanie min. 8 MŚP z branż: biotechnologia, mechatronika i ICT/nowe media, energetyka, włókiennictwo i odzież, owoce i warzywa z woj. łódzkiego do wprowadzenia innowacji procesowych poprzez kompleksowe szkolenie 96 Uczestników projektu, rekrutujących się z tych przedsiębiorstw oraz przygotowanie indywidualnych dokumentacji przedsięwzięć do wdrożenia. Ponadto za cele szczegółowe obrano: nabycie/poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu innowacji procesowych przez 96 Uczestników; nabycie/poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania projektami przez 60 Uczestników projektu; przygotowanie do wdrożenia innowacji w min. 8 MŚP poprzez doradztwo.
Rezultaty:  liczba osób, które zakończyły udział w projekcie szkoleniowym: 95; liczba MŚP, dla których została przygotowana dokumentacja przedsięwzięcia do wdrożenia: 32; liczba osób, które zakończyły udział w szkoleniach: 96; liczba osób, które przystąpiły do egzaminu IPMA (poziom D): 20; liczba osób, które zdobyły certyfikat IPMA (poziom D): 8; liczba osób, które przystąpiły do egzaminu PRINCE2 (poziom Foundation): 40; liczba osób, które zdobyły certyfikat PRINCE2 (poziom Foundation): 24; liczba przedsiębiorstw dla których została opracowana dokumentacja do wdrożenia innowacji: 32; liczba osób, które ukończyły doradztwo: 52. 

NASZE DOŚWIADCZENIE

B-4 jest inicjatorem powstania oraz koordynatorem działającego od 2008 r. Podkarpackiego Powiązania Kooperacyjnego Klastra Lotnictwa Lekkiego i Ultralekkiego (PPK), zrzeszającego 39 podmiotów z Polski i zagranicy.

zobacz więcej

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?
Zapraszamy do współpracy

Wyślij zapytanie
Zadzwoń

Stowarzyszenie B-4    |    ul. Zagłoby 7b    |    35-304 Rzeszów


NAPISZ DO NAS
e-mail: info@b4.org.pl

ZADZWOŃ
tel. (+48) 731 998 568

Polityka prywatności

CERTYFIKATY
Ośrodek Egzaminacyjny TGLS