_ HIGH-TECH KADRA DLA MŚP

www.high-tech.b4ngo.pl

Źródło finansowania: Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji:  01.08.2013 r. – 28.02.2015 r.
Dla kogo: pracujące/prowadzące działalność gospodarczą osoby dorosłe, które pracują lub zamieszkują na terenie województwa podkarpackiego.
Cel projektu: wzmocnienie potencjału kompetencyjnego kadry MŚP z województwa podkarpackiego poprzez wzrost poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania obsługi urządzeń high-tech, w tym komputerów i oprogramowania.
Rezultaty: kadra 125 MŚP, tj. 322 osoby podniosły swój poziom wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania obsługi urządzeń high-tech, w tym komputerów i oprogramowania.

NASZE DOŚWIADCZENIE

B-4 jest inicjatorem powstania oraz koordynatorem działającego od 2008 r. Podkarpackiego Powiązania Kooperacyjnego Klastra Lotnictwa Lekkiego i Ultralekkiego (PPK), zrzeszającego 39 podmiotów z Polski i zagranicy.

zobacz więcej

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?
Zapraszamy do współpracy

Wyślij zapytanie
Zadzwoń

Stowarzyszenie B-4    |    ul. Zagłoby 7b    |    35-304 Rzeszów


NAPISZ DO NAS
e-mail: info@b4.org.pl

ZADZWOŃ
tel. (+48) 731 998 568

Polityka prywatności

CERTYFIKATY
Ośrodek Egzaminacyjny TGLS