_ EKO INSTALACJE

Źródło finansowania:

Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji:

 01.01.2014 r. – 30.11.2014 r.

Dla kogo:

Kadry 60 mikro, małych  i średnich przedsiębiorstw prowadzących lub zamierzających prowadzić działalność w obszarze budownictwa proekologicznego, posiadających jednostkę organizacyjną na obszarze woj. małopolskiego  i jednocześnie działających w branży budowlano-montażowej tj. 120 osób (10K, 110M) przedsiębiorców i pracowników/ic w rozumieniu Kodeksu Pracy prowadzących działalność gospodarczą/pracujących na terenie woj. małopolskiego. Projekt skierowany do pełnoletnich osób fizycznych, które pracują lub zamieszkują na obszarze woj. małopolskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Co najmniej 20% (24 os.) stanowić będą osoby o co najwyżej średnim wykształceniu.

Cel projektu:

Podniesienie poziomu kwalifikacji Uczestników Projektu rekrutujących się z małych, mikro i średnich przedsiębiorstw z branży budowlano-montażowej z województwa małopolskiego z zakresu budownictwa ekologicznego do 11.2014 r.

Rezultaty:

71 przedsiębiorstw objęto wsparciem w zakresie projektów szkoleniowych; 120 pracujących osób dorosłych (7K, 113M) zakończyło udział w projekcie, w tym 16 os. (16M) w wieku powyżej 50 roku życia; projekt zakończyły 92 os. (2K, 90M) o niskich kwalifikacjach; 120 os. (7K, 113M) ukończyło szkolenie Budownictwo ekologiczne oraz szkolenia instalatorskie; 120 os. (7K, 113M) uzyskało certyfikaty potwierdzające nabycie uprawnień zawodowych; przeprowadzono 96 godz. szkolenia Budownictwo ekologiczne; przeprowadzono 160 godz. szkolenia Fotowoltaika; przeprowadzono 160 godz. szkolenia Kolektory słoneczne; przeprowadzono 160 godz. szkolenia Pompy ciepła; przeprowadzono 160 godz. szkolenia Rekuperacja; zrealizowano 120 szkoleń podwyższających uprawnienia wg potrzeb; przeprowadzono 120 egzaminów zewnętrznych w ramach szkoleń z zakresu dostosowania uprawnień zawodowych; 120 os. uzyskało świadectwa kwalifikacyjne.

NASZE DOŚWIADCZENIE

B-4 jest inicjatorem powstania oraz koordynatorem działającego od 2008 r. Podkarpackiego Powiązania Kooperacyjnego Klastra Lotnictwa Lekkiego i Ultralekkiego (PPK), zrzeszającego 39 podmiotów z Polski i zagranicy.

zobacz więcej

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?
Zapraszamy do współpracy

Wyślij zapytanie
Zadzwoń

Stowarzyszenie B-4    |    ul. Zagłoby 7b    |    35-304 Rzeszów


NAPISZ DO NAS
e-mail: info@b4.org.pl

ZADZWOŃ
tel. (+48) 731 998 568

Polityka prywatności

CERTYFIKATY
Ośrodek Egzaminacyjny TGLS