_ BUDUJ LUBELSKIE - PODNOSZENIE KWALIFIKACJI KADR REGIONU

Źródło finansowania: Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji: 01.10.2009 r. – 30.06.2011 r.
Dla kogo: dorosłe osoby pracujące w branży budowlanej i inwestycyjnej z terenu woj. lubelskiego.
Cel projektu: zwiększenie na regionalnym rynku pracy liczby pracowników posiadających kwalifikacje i wiedzę z zakresu międzynarodowych standardów realizacji inwestycji budowlanych oraz umiejętności pozyskania funduszy na ich realizację.
Rezultaty: 120 pracujących osób dorosłych podniosło poziom swoich kwalifikacji zawodowych, w tym: 40 osób zdobyło szczegółową wiedzę z zakresu prowadzenia, nadzorowania oraz rozliczania kontraktów zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC; 40 osób zdobyło szczegółową wiedzę z zakresu zarządzania projektami metodą IPMA; 40 osób zdobyło szczegółową wiedzę z zakresu możliwości finansowania działań inwestycyjnych oraz sporządzania studiów wykonalności uczestnika.

NASZE DOŚWIADCZENIE

B-4 jest inicjatorem powstania oraz koordynatorem działającego od 2008 r. Podkarpackiego Powiązania Kooperacyjnego Klastra Lotnictwa Lekkiego i Ultralekkiego (PPK), zrzeszającego 39 podmiotów z Polski i zagranicy.

zobacz więcej

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?
Zapraszamy do współpracy

Wyślij zapytanie
Zadzwoń

Stowarzyszenie B-4    |    ul. Zagłoby 7b    |    35-304 Rzeszów


NAPISZ DO NAS
e-mail: info@b4.org.pl

ZADZWOŃ
tel. (+48) 731 998 568

Polityka prywatności

CERTYFIKATY
Ośrodek Egzaminacyjny TGLS