_ Innowacyjna, bezzałogowa platforma latająca w układzie hybrydowym dla systemów i urządzeń pomiarowych

projekt w trakcie realizacji

Źródło finansowania:

Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 RPPK, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia

Cel projektu:

Przedmiotem projektu objęto realizację badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych niezbędnych do opracowania nowej technologii innowacyjnej, bezzałogowej platformy latającej w układzie hybrydowym dla systemów i urządzeń pomiarowych.

Wartość projektu: 

3?066?542,42 PLN 

Wkład Funduszy Europejskich: 

1?742?689,92 PLN 

Rezultaty:

Zakładanym rezultatem projektu jest innowacyjne rozwiązanie technologiczne w postaci bezzałogowego aparatu latającego (BAL) w układzie hybrydowym łączącego w sobie najważniejsze cechy konstrukcyjne i funkcjonalne układu śmigłowca, wiatrakowca oraz samolotu. Powstanie innowacyjny produkt charakteryzujący się niespotykanymi dotychczas możliwościami i cechami użytkowymi, które predysponować go będą do zadań jako platforma latająca, na której zabudowane zostaną urządzenia i systemy pomiarowe. Dzięki odpowiedniej konstrukcji opracowany w wyniku prac B+R nowy produkt będzie mógł być sterowany zarówno przez operatora, jak wykonywać autonomiczne misje po odpowiednim zaprogramowaniu. Wynik przeprowadzonych prac B+R wdrożony zostanie do działalności gospodarczej Stowarzyszenia B-4 prowadzonej na terenie woj. podkarpackiego poprzez rozpoczęcie produkcji innowacyjnych, bezzałogowych platform latających w układzie hybrydowym dla systemów i urządzeń pomiarowych.

 

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?
Zapraszamy do współpracy

Wyślij zapytanie
Zadzwoń

Stowarzyszenie B-4    |    ul. Zagłoby 7b    |    35-304 Rzeszów


NAPISZ DO NAS
e-mail: info@b4.org.pl

ZADZWOŃ
tel. (+48) 731 998 568

Polityka prywatności

CERTYFIKATY
Ośrodek Egzaminacyjny TGLS