_European Citizens for Solidarity [EuroSol]

projekt w trakcie realizacji

Źródło finansowania:

Komisja Europejska, Program Europa dla Obywateli 2014-2020, działanie 2.3. Civil Society Projects

Okres realizacji:

01.01.2017 – 30.06.2018

Partnerzy pojektu:

• Włochy: UNESCO Chair in Bioethics and Human Rights
• Bułgaria: European Information Centre
• Litwa: Vilnius Business College
• Cypr: University of Nicosia
• Wielka Brytania: Diagrama Foundation UK
• Hiszpania: Fundación Altius Francisco de Vitoria.

Cele projektu:

• współpraca partnerska na poziomie międzynarodowym celem znalezienia możliwych kanałów służących promowaniu idei europejskiej solidarności
• promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego na szczeblu krajowym i europejskim
• działania służące poprawie poziomu uczestnictwa obywateli w życiu obywatelskim i szerzenie idei demokracji oraz solidarności jak organizacja festiwali, debat, okrągłych stołów czy eventów na szczeblu krajowym i europejskim
• działania służące integrowaniu obywateli EU różnych narodowości oraz wyznania i pochodzenia
• promowanie idei równych szans, zasady niedyskryminacji i dialogu międzykulturowego.

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?
Zapraszamy do współpracy

Wyślij zapytanie
Zadzwoń

Stowarzyszenie B-4    |    ul. Zagłoby 7b    |    35-304 Rzeszów


NAPISZ DO NAS
e-mail: info@b4.org.pl

ZADZWOŃ
tel. (+48) 731 998 568

CERTYFIKATY
Ośrodek Egzaminacyjny TGLS