NASZE PROJEKTY

  W trakcie realizacji   Zrealizowane

Projekt nr POIR.01.01.01-00-1193/17 pn.: „Opracowanie technologii wysokosprawnej, wielozadaniowej, podwodnej platformy pływającej wykorzystującej hydroskrzydła” w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. 

 

projekt w trakcie realizacji

Beneficjent:

Stowarzyszenie B-4

Wartość projektu:

5 981 429,86 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:

4 617 234,48 PLN

Planowany okres realizacji projektu:

01.06.2018 - 30.06.2021

Czytaj więcej

_ Innowacyjna, bezzałogowa platforma latająca w układzie hybrydowym dla systemów i urządzeń pomiarowych

projekt w trakcie realizacji

Źródło finansowania:

Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 RPPK, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia

Cel projektu:

Przedmiotem projektu objęto realizację badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych niezbędnych do opracowania nowej technologii innowacyjnej, bezzałogowej platformy latającej w układzie hybrydowym dla systemów i urządzeń pomiarowych.

Kwota dofinansowania:

3 102 579,93 zł

Czytaj więcej

_ Utworzenie Centrum Badawczo - Rozwojowego Innowacyjnych Technologii Lotniczych

projekt w trakcie realizacji

Źródło finansowania:

Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 RPPK, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka 01, Działanie: 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia

Dla kogo:

Przedsiębiorstwa zrzeszone w ramach Podkarpackiego Powiązania Kooperacyjnego Klastra Lotnictwa Lekkiego i Ultralekkiego, jak i pozostałe przedsiębiorstwa działające w branży lotniczej na terenie województwa podkarpackiego

Cel projektu:

Rozwój infrastruktury otoczenia biznesu ukierunkowanej na świadczenie usług B+R dla przedsiębiorstw, w tym wykonywania zleconych prac badawczych oraz udostępniania infrastruktury B+R w formie najmu zainteresowanym podmiotom przez Stowarzyszanie B-4. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększonej działalności B+R przedsiębiorstw.

Kwota dofinansowania:

3 116 050,00 zł

Czytaj więcej

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?
Zapraszamy do współpracy

Wyślij zapytanie
Zadzwoń

Stowarzyszenie B-4    |    ul. Zagłoby 7b    |    35-304 Rzeszów


NAPISZ DO NAS
e-mail: info@b4.org.pl

ZADZWOŃ
tel. (+48) 731 998 568

Polityka prywatności

CERTYFIKATY
Ośrodek Egzaminacyjny TGLS