CSR

B-4 stawia sobie za cel prowadzenie działań statutowych i biznesowych z uwzględnieniem filozofii CSR (ang. Corporate Social Responsibility), czyli społecznej odpowiedzialności biznesu. Wynika to z misji B-4, która akcentuje działanie na rzecz rozwoju lokalnego, poprawy jakości życia mieszkańców oraz wzmacniania potencjału zasobów ludzkich w regionach. Szczegółowe cele polityki CSR zdefiniowane są w Statucie B-4.

 


Założenie i koordynacja Klastra Lotnictwa Lekkiego i Ultralekkiego

www.klasterlotniczy.pl

Cele inicjatywy:

Podkarpackie Powiązanie Kooperacyjne zostało zawiązane 7.01.2008 r. z inicjatywy B-4 (które pełni rolę Koordynatora Klastra) oraz grupy przedsiębiorstw i uczelni wyższej zainteresowanych rozwojem lotnictwa lekkiego i ultralekkiego. Ideą powiązania było i jest skupienie przedsiębiorstw działających w pokrewnych branżach, które dotychczas działały osobno. W dobie globalizacji zarówno mikro, jak i małemu przedsiębiorstwu bardzo trudno jest odnieść sukces z uwagi na brak wystarczających środków na zakup nowoczesnych urządzeń i stworzenia bazy badawczo-rozwojowej tylko dla własnych potrzeb.

Grupy zaangażowane w realizację inicjatywy i korzyści dla interesariuszy:

Na koniec lipca 2015 r. Podkarpacie Powiązanie Kooperacyjne tworzy 39 podmiotów, w tym:

  • 26 przedsiębiorstw (MŚP),
  • 6 jednostek naukowo ? badawczych,
  • 1 instytucja otoczenia biznesu,
  • 6 innych członków (stowarzyszenia, klastry).

Działając wspólnie firmy są w stanie odnieść m.in. następujące korzyści:

  • Obniżenie kosztów prowadzenia własnej działalności bieżącej takich jak: zakup środków produkcji, materiałów i surowców, materiałów biurowych, środków transportu itp.
  • Promocje (wspólna reprezentacja na targach, misje gospodarcze itp.).
  • Identyfikacja i zaspokojenie potrzeb szkoleniowych, doradczych.
  • Korzystanie z siły i marki powiązania.
  • Możliwość lobbowania na rzecz sprzyjających warunków rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw działających w branży lotniczej i kooperantów.

 


 

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?
Zapraszamy do współpracy

Wyślij zapytanie
Zadzwoń

Stowarzyszenie B-4    |    ul. Zagłoby 7b    |    35-304 Rzeszów


NAPISZ DO NAS
e-mail: info@b4.org.pl

ZADZWOŃ
tel. (+48) 731 998 568

Polityka prywatności

CERTYFIKATY
Ośrodek Egzaminacyjny TGLS