Wsparcie dla biznesu

Audyty finansowe i merytoryczne firm i projektów finansowanych z zewnętrznych źródeł, przeprowadzanie analiz stanu przedsiębiorstwa i planów restrukturyzacji. Kontrole finansowe firm. Przygotowywanie raportów, studiów przypadków i procedur naprawczych.
Wsparcie w zakresie usług księgowych i prawnych (współpraca z biurem rachunkowym, biegłym rewidentem oraz biurem prawnym). Obsługa administracyjna firm: przygotowywanie pism urzędowych oraz do klientów i kontrahentów, gromadzenie i przechowywanie dokumentacji, archiwizacja.
Profesjonalna asysta lub reprezentacja podczas negocjacji dotyczących: transakcji handlowych, inwestycji, zmian w strukturach korporacyjnych, rozwiązywania sporów sądowych i pozasądowych. Prowadzenie negocjacji na zlecenie obydwu stron sporu lub planowanej transakcji. Możliwość zawarcia ugody przed mediatorem.
Analiza potrzeb i możliwości podjęcia lub rozszerzenia działań na rynki zagraniczne (proces internacjonalizacji). Pomoc w wyszukiwaniu i doborze partnerów zagranicznych, nawiązywaniu kontaktów i negocjacji w zakresie warunków współpracy. Doradztwo w zakresie inwestycji zagranicznych. Pomoc w otwieraniu spółek i oddziałów za granicami Polski oraz pomoc dla inwestorów zagranicznych zainteresowanych inwestycjami w Polsce. Pomoc w uzyskiwaniu wsparcia dla oddziałów/spółek otwartych poza granicami RP.
Specjalistyczne doradztwo biznesowe, strategiczne i operacyjne, wsparcie inkubacji pomysłów i szacowanie ich wartości rynkowej. Doradztwo organizacyjne w zakresie poprawy efektywności przedsiębiorstwa, przepływu informacji i dokumentów, poziomu motywacji, wdrożeń systemów zarządzania jakością. Zarządzanie ryzykiem i wdrażanie zmian.
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Doradztwo HR, działania wspierające tworzenie pozytywnego wizerunku pracodawcy na rynku (employer branding), przygotowywanie materiałów promocyjnych i współpraca z Agencjami PR.
Gromadzenie i analiza danych, przygotowywanie studiów wykonalności, planów rozwoju, strategii, biznesplanów, wniosków kredytowych, raportów, strategii w tym np. marketingowych, wdrożeniowych, rozwoju oraz innych dokumentów w zależności od potrzeb klienta.
Coaching indywidualny i grupowy dla menedżerów, kierowników zespołów oraz kluczowych pracowników w celu wzrostu efektywności działań, implementacji nowych rozwiązań, polepszeniu poziomu innowacyjności, poprawy umiejętności zarządzania. Mentoring w zakresie rozwijania kompetencji, realizacji ścieżki zawodowej oraz samorealizacji.
Określanie grup docelowych, analiza problemów i potrzeb potencjalnych odbiorców, tworzenie zawartości merytorycznej folderów, ulotek, magazynów, stron internetowych  i innych materiałów promocyjnych. Pośrednictwo w organizacji druku, promocji i kolportażu materiałów promocyjnych. 
Wsparcie finansowe na preferencyjnych warunkach umożliwiające firmom: przejście do fazy ekspansji, wzrost konkurencyjności, zmniejszenie ryzyka działalności, podniesienie poziomu innowacyjności oraz zwiększenie efektywności ekonomicznej. Więcej na stronie Funduszu Pożyczkowego B-4.

NASZE PROJEKTY

  W trakcie realizacji   Zrealizowane

NASZE DOŚWIADCZENIE

B-4 aktywnie wspiera przedsiębiorczość i rozwój gospodarczy, poprzez m.in.:

usługi doradcze i szkoleniowe dla przedsiębiorstw w ramach sieci Krajowego Systemu Usług dla MŚP. W ciągu zaledwie nieco ponad roku od uzyskania wpisu do prowadzonego rejestru KSU (nr 09/24/2013/417) tj. od września 2013 do grudnia 2014 zrealizowaliśmy dla MŚP szereg działań.

zobacz więcej

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?
Zapraszamy do współpracy

Wyślij zapytanie
Zadzwoń

Stowarzyszenie B-4    |    ul. Zagłoby 7b    |    35-304 Rzeszów


NAPISZ DO NAS
e-mail: info@b4.org.pl

ZADZWOŃ
tel. (+48) 731 998 568

Polityka prywatności

CERTYFIKATY
Ośrodek Egzaminacyjny TGLS